høringssvar opplæringsloven

Høringssvar ny opplæringslov

Våren og forsommeren 2020 var den nye opplæringsloven på høring. NBF Skole leverte også høringssvar, der vi bl.a. er svært kritisk til at begrepet skolebibliotek...

Publisert: oktober 30, 2020