Stikkordarkiv: biblioteksjef

Biblioteksjefane sitt ansvarsområde

Omorganiseringar i kommunane og kommunesamanslåingar gjer at fleire og fleire biblioteksjefar opplever å bli fråtekne oppgåver, eller blir tillagt oppgåver som ikkje naturleg høyrer inn under biblioteksjefens fagområde. Det kan vere innan område som budsjett og rekneskap, men også innan personalansvar. Arbeidsoppgåver blir flytta og endra, saker som før blei behandla politisk får i staden gjerne … Fortsett å lese Biblioteksjefane sitt ansvarsområde

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek

Til: Kulturdepartementet Fra: Norsk Bibliotekforening Dato: 8. november 2013 Norsk Bibliotekforening (NBF) er en partipolitisk uavhengig landssammenslutning som har til formål å fremme utviklingen av alle typer bibliotek. Foreningen er åpen for alle interesserte og har ca 3.200 medlemmer, hvorav ca 2.000 er personlige medlemmer. Innledning I revidert Lov om Folkebliotek som trer i kraft … Fortsett å lese Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek