Stipendutlysning NBF Oslo

Året 2020 har vært annerledesåret, men vi håper og tror at 2021 blir bedre og kan by på nye og spennende muligheter.

Kanskje denne situasjonen har gitt deg ekstra inspirasjon til å søke stipend? Hva med videreutdanning, en studietur i eget land eller en digital/ikke digital konferanse? Eller hva med et kurs hos en botaniker som kan lære deg alt om ditt nye frøbibliotek? Det er mange muligheter og vi utfordrer deg til å skrive en kreativ søknad.

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Alle medlemmer i lokallaget oppfordres til å søke. Maksimalt søknadsbeløp er 5000,- 

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Retningslinjer for stipendsøknad finnes her 

Søknadsfristen er satt til 8. februar 2021. Søknaden kan du sende til kontaktnbfoslo@gmail.com