Søk skrivestipend

SMH har to stipend; et reisestipend til kurs og konferanser og et skrivestipend. Grunnet korona og midlertidig reisestopp, kan du søke skrivestipend på kr. 5000! Du har ganske frie tøyler – vær kreativ og skriv gjerne sammen med noen.

Betingelser: Send prosjektbeskrivelse/fremdriftsplan og enkelt budsjett til styret. Endelig produkt eller et sammendrag av produktet publiseres på SMH-bloggen. Søknadsfrist: fortløpende.

Send søknaden til kontaktsmh19@gmail.com