SMH – stipend

SMH – NBFs Spesialgruppe for medisin og helsefag – har mange dyktige medlemmer med noe å formidle. Grunnet korona og covid 19 er reisemulighetene begrenset i en tid framover. Vi utlyser derfor skrivestipender på 5000,- i stedet for reisestipend. Skriv om noe du er opptatt av, og som du tror kan være til nytte og inspirasjon for våre medlemmer. Pengene kan brukes til å ta skrivepermisjon fra jobb, til å delbetale Open Access-publisering eller lignende.

Søknadene blir vurdert av styret. Vi ønsker å publisere skriveprosjektene som får stipend på SMHs blogg. Dersom dette ikke er mulig, vil vi publisere et sammendrag eller en omtale for å sikre deling til glede for alle.

For å søke, send en beskrivelse av skriveprosjektet ditt til styret: kontaktsmh19@gmail.com. Inkluder en tentativ tidsplan og informasjon om hvor eller hvordan du vil publisere arbeidet når det er ferdig.

Søknadsfrist: løpende, dvs. du som er medlem kan søke når som helst!

Er du ikke medlem av SMH? Da kan du melde deg inn og så søke!
Se https://smh.no/forside/bli-medlem/