SMH – stipend

SMH – NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag – har mange dyktige medlemmer med noe å formidle. Grunnet korona og covid 19 er reisemulighetene begrenset i en tid framover. Vi utlyser derfor skrivestipender på 5000,- i stedet for reisestipend. Skriv om noe du er opptatt av, og som du tror kan være til nytte og inspirasjon for våre medlemmer. Pengene kan brukes til å ta skrivepermisjon fra jobb, til å delbetale Open Access-publisering eller lignende.

Søknadene vil bli vurdert av styret. Vi vil gjerne at skriveprosjektene som får stipend blir publisert på SMHs blogg. Dersom dette ikke er mulig, setter vi som et minimumskrav at bloggen kan publisere et sammendrag eller en omtale for å sikre deling til glede for alle.

For å søke, send inn en beskrivelse av skriveprosjektet ditt – inkludert en tentativ tidsplan og hvor eller hvordan du ønsker publisere skrivearbeidet når det er ferdig – til kontaktsmh19@gmail.com.

Søknadsfrist: 15. september 2020

Kun medlemmer av SMH kan søke, men det er lov å melde seg inn og så søke: https://smh.no/forside/bli-medlem/