Skolebibliotekkampanjen 2012

I oktober 2012 sendte Norsk Bibliotekforening brev til rektorer (skoleledere) ved alle landets offentlige grunnskoler og oppfordret dem til å satse på skolebiblioteket. Brevet kan du lese her.

Vi laget en infografikk som ble spredt. Denne kan du laste ned ved å trykke her – og du finner den også nederst på denne siden. Ved å trykke her kan du laste ned infografikken i utskriftsvennlig brosjyre-format.

Hva kan du gjøre?

I tillegg til at brevet sendes ut i 2775 eksemplarer ønsker vi oppfølging på det lokale plan. Skolebibliotekansvarlige, elever, lærere, foreldre og andre kan ta ansvar ved å etterspørre et godt skolebibliotektilbud på sin skole.

Forskning har vist at skolebibliotek blir bedre hvis man er oppmerksomme på hva som kan forventes. Du kan lese gode argumenter for hvorfor et godt skolebibliotek er viktig her.

Hva kan du gjøre som elev?

Det er elever som først og fremst har nytte av et godt skolebibliotek. Visste du at 72 % av elevene på barne- og ungdomsskolen bruker skolebiblioteket én gang i uken eller oftere?

– Spør elevrådet på skolen din om de arbeider for et godt skolebibliotek.
– Det er rektor på skolen din som har ansvar for at skolebiblioteket er godt. Hvis du har noe du ønsker annerledes kan du be elevrådet ta det opp med ham, eller ta kontakt selv.
– Du kan skrive ut brosjyrer som viser hvor viktig biblioteket er. Disse kan du henge opp på oppslagstavler eller dele ut til medelever.

Hva kan du gjøre som skolebibliotekansvarlig?

Den som er ansvarlig for skolebiblioteket bør sørge for at skolebiblioteket er en naturlig og synlig del av skolens virksomhet.

– Du kan skrive ut brosjyrer med tall som viser hva skolebiblioteket betyr. Disse kan henges opp på biblioteket eller deles ut på personalmøter.
– Hvis skolen din har en plan for skolebiblioteket bør du sørge for at denne blir kjent blant de ansatte, slik at de vet hva de kan bruke skolebiblioteket til. Hvis skolen ikke har en skolebibliotekplan bør du jobbe for at dette skal skje.
– Press på for samarbeid med pedagogisk personale. Lag en oversikt over hva skolebiblioteket kan brukes til, som du gir til rektor.
– Hold presentasjoner om skolebiblioteket på foreldremøter eller andre samlinger, der du forteller om skolebibliotekets arbeid og utfordringer
– Du kan vise potensialet i et godt skolebibliotek gjennom arrangementer, samarbeide med andre skolebibliotek og folkebibliotek og annen synlighet.

Hva kan du gjøre som lærer?

9 av 10 lærere bruker skolebiblioteket i forberedelse av undervisning, og det er viktig for lærerne at det er et godt skolebibliotek de kan bruke.

– Finn skolens skolebibliotekplan. Bruk denne når du planlegger skoleåret og ditt eget arbeid. Hvis det ikke finnes en skolebibliotekplan bør du etterspørre en slik.
– Inkluder skolebibliotekansvarlig i dine egne planer for elevene. Slik kan skolebibliotekansvarlig forberede seg og finne stoff som passer for det dere arbeider med.
– Undersøk hvilke muligheter du har for samarbeid med biblioteket. Den skolebibliotekansvarlige og du kan ha gjensidig nytte av tett kontakt.
– Vær bevisst på skolebibliotekets potensiale i alt av skolens planleggingsarbeid.

Hva kan du gjøre som forelder?

Flere undersøkelser viser sammenhengen mellom skolebibliotek og skolekvalitet. Som forelder har du også ansvar.

– Aktiviser FAU for skolebibliotek. Du kan lese gode argumenter for skolebibliotek og tallene som viser at et godt skolebibliotek skaper en god skole. Det er rektor på skolen som har ansvaret for et godt skolebibliotek. Du kan også ta kontakt med rektor direkte hvis du har positive eller negative kommentarer til skolebiblioteket.
– Vær bevisst på at skolebiblioteket skal være en integrert del av skolens arbeid. Spør etter skolebiblioteket på foreldremøter eller andre møter med skolen, og be gjerne om omvisning.


Sjekkliste for et godt skolebibliotek

1. Strategisk plan
Definer skolebibliotekets rolle i et mål og en handlingsplan som kobles til læreplanen og undervisningsplanene.

2. Oppdrag
Skolebibliotekansvarlige skal ha et tydelig oppdrag med mandat til å bygge og drive ambisiøs skolebibliotekvirksomhet.

3. Aktivitet
Skolebiblioteket skal være synlig på hele skolen! Med lesefremmende virksomhet, undervisning i informasjonssøk og kildekritikk, kulturaktiviteter og veiledingstid er skolebiblioteket aktuelt for alle fag.

4. Samarbeid
Samarbeid mellom skolebibliotekansvarlige og øvrig pedagogisk personale har i alle undersøkelser vist seg å ha stor betydning for elevenes resultater og motivasjon. Sats på å utvikle dette samarbeidet. Sørg for at skolebibliotekansvarlig er delaktig i planlegging og møter i skolens pedagogiske virksomhet.

5. Dokumentasjon og evaluering
Dokumenter aktivitetene som skjer på skolebiblioteket. Følg opp mål- og handlingsplanen hvert skoleår og evaluer hva som kan utvikle kvaliteten videre.

skolebibliotek_infographic