Nominerte til Årets bibliotek 2021

Juryen for Årets bibliotek har nominert fire bibliotek til Norges gjeveste bibliotekpris. Prisen går til bibliotek som har tatt i bruk nye ideer, og som har jobbet utradisjonelt og offensivt og gjerne i samarbeid med andre.

– Det var vanskelig å velge ut kandidatene til denne nominasjonslisten for Årets bibliotek i år, sier Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening og for juryen. – Det har vært viktig å finne kandidater som er ledende innenfor sine felt, og som bidrar til å utvikle lokalsamfunnet og brukerne på nye måter. 

Alle er ulike bibliotek, men har det til felles at de er viktige for sitt nærmiljø og har drivende dyktige bibliotekarer. De er gode forbilder for andre bibliotek.  

Prisen for Årets bibliotek blir delt ut 12. januar

Arrangementet strømmes direkte på Facebook

Skolebiblioteket – Elvebakken videregående skole, Oslo

Skolebiblioteket ved Elvebakken videregående skole har et bredt og engasjerende tilbud til elevene, med inspirerende litteraturformidling på Instagram og som podkast. Det er både faglige tilbud som kildekritikk og sosiale tiltak som strikketreff. Ingrid Svennevig Hagen er primus motor på skolebiblioteket, og er en sann inspirasjonskilde for mange skolebibliotekarer.
Skolebiblioteket Elvebakken videregående skole

Haugesund folkebibliotek

Haugesund folkebibliotek har solid forankring i lokalmiljøet. De har et ustrakt samarbeid med lag, foreninger og næringsliv. Det vakre bibliotekbygget fylles hver dag med leseglade folk og de blir møtt med smil og varme. Haugesunds historie sitter ikke bare i veggene, men blir levende formidlet gjennom litterære og historiske vandringer i byens gater.
Haugesund folkebibliotek

Laksevåg bibliotek, Bergen

Laksevåg bibliotek ble lagt ned i 2004, men åpnet igjen i 2020. Arbeidet med det nye biblioteket har i stor grad vært basert på samarbeid mellom biblioteket, organiasjoner og innbyggere i bydelen. Utviklingen av biblioteket har tatt utgangspunkt i innbyggerne og bydelen sine behov. De har klart å lage et felles møtested som har bærekraft i sentrum. Store deler av biblioteket er bygget av gjenbruksmateriale fra bibliotekets nærområde.
Laksevåg bibliotek

Østsiden bibliotek, Fredrikstad

Biblioteket og de ansatte gjør en stor innsats for lokalsamfunnet. Det fungerer som en «uorganisert» fritidsklubb i et samfunn med mange lavinntektsfamilier og en høy andel familier med minoritetsbakgrunn. Her får ungene lese, spille, leke og tegne, omgitt av trygge voksne. De ansatte er gode på å se og huske den enkelte og sprer leseglede til alle.
Østsiden bibliotek

Juryen for Årets bibliotek 2021 
Merete Lie, avdelingsdirektør Deichman Bjørvika (fjorårets vinner) 
Elin Øy, generalsekretær Den norske Forfatterforening 
Ingeborg Fredwall, universitetslektor Universitetet i Agder 
Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant AP 
Vidar Lund, leder Norsk Bibliotekforening og leder for juryen

Tidligere vinnere av Årets biblliotek

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!