NFFs stipend

Retningslinjer for tildelingen:

– Stipend gis til deltakelse på kurs og konferanser eller faglige reiser. 

– Søkeren må være personlig medlem av NFF.

– Søknaden må være skriftlig med en kort begrunnelse, og sendes i forkant av reisen/arrangementet (e-post godtas).

– Søkeren må oppgi om han/hun søker støtte fra andre instanser og hvor mye.

– Den som blir tildelt stipend forplikter seg til å skrive en rapport. NFF forbeholder seg retten til å publisere rapporten på NFFs hjemmeside eller i Bok og Bibliotek, hvis mulig. Det er derfor ønskelig at rapporten utformes som en artikkel.

NFF utlyser stipendiene umiddelbart etter årsmøtet (mars/april hvert år). Styret behandler søknadene etter hvert som de kommer inn.

Stipendet har en øvre grense på 4000 kroner. Sendes til styret v/ Marit Therese Balstad

NB! Husk at lokallagene utdeler også stipender, kontakt ditt lokale lag i Bergen eller i Trondheim.

Oversikt over stipender for fagbibliotekarer

Bibliotekarforbundet deler ut stipend til BFs medlemmer og kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Fagforbundet gir utdanningsstipend til sine medlemmer. Stipendordningen gjelder ikke elev- og studentmedlemmer. Yrkesaktive medlemmer som blir heltidsstudenter kan likevel søke stipend for hvert studieår.

Forskerforbundets fagbibliotekforening deler ut stipender til sine medlemmer for reiser, prosjekt, kurs, studieopphold, e.l.

Norsk fagbibliotekforenings (NFF) Bergen deler ut reisetipend til sine lokale medlemmer

Norsk fagbibliotekforening (NFF) Trondheim deler ut reisestipend til sine lokale medlemmer

Norsk Bibliotekforening (NBF)– NBF deler ut stipender til sine personlige medlemmer. Søknader sendes innen utgangen av august hvert år.

Lätterstedska föreningen deler ut stipender til nordiske prosjekt, seminarer eller konferanser.

Spesialgruppe for Medisin og Helsefag (SMHSMH gir reisestipend til sine personlige medlemmer.