NBFs hundreårsjubileum 2013

jubileumslogo-tekstNorsk Bibliotekforening ble stiftet 25. oktober 1913. Hundreårsjubileet ble feiret i hele 2013 med flere arrangementer:

Demokratisk vorspiel

Debattmøter i de lokale bibliotekene. Samarbeid mellom Norsk Bibliotekforening og Språkåret 2013. Målet var å sette viktige temaer på dagsorden, øke lokalt engasjement og synliggjøre bibliotekene som lokaldemokratisk arena.

Vi delte ut 200 000 kroner som alle bibliotek kunne søke på. Se hvem som ble tildelt midler.

Bibliotekstafetten

I 2013 løp bibliotekstafetten gjennom bibliotek i hele Norge. Vi ville vise frem alt det fantastiske som skjer på bibliotek i hele Norge. Målet er å synliggjøre det enkelte bibliotek og feire bibliotek over hele landet. Boklamper ble tent rundt 150 steder. Hvert besøk ble arrangert lokalt, men med støtte fra NBF sentralt og fra lokalavdelinger. Se bibliotekstafetten.no.

#mittbibliotek

Vi arrangerer en fotokonkurranse der vi oppfordrer ALLE til å sende inn bilde av sitt bibliotek. Hensikten er å synliggjøre mangfoldet i bibliotekene. Konkurransen foregår på Instagram. Bidrag merkes med tagen #mittbibliotek. Alle bildene publiseres på mittbibliotek.no. Jury for #mittbibliotek er: Bjørn Wad, fotograf,  Jorunn Sjølli, designer og fotograf, Live Rasmussen, leder for Realfagsbiblioteket, Nina Nordbø, ansvarlig for sosiale medier NRK (NRK litteratur) og Marte Salvesen, organisasjonskonsulent NBF.

Pådriverprisen

Nyopprettet utmerkelse for å hedre innovative folk i bibliotekmiljøet. Innovative og dyktige bibliotekfolk kan nomineres og kåres til Pådriver. Nominasjoner fra 21. juni til 1. oktober. Prisvinner får en valgfri studiereise til inntil 10 000,-. Prisen deles ut 25. oktober på NBFs Jubileumsfest. Anne-Lena Westrum fra Deichmanske bibliotek ble Pådriveren.

Plakatutstilling

Nasjonalbiblioteket produserer en plakatutstilling som gjenspeiler jubileumsårets fokus med vekt på bibliotekhistorie og demokratisk deltakelse. Plakatene kan bestilles fra høsten 2013.

Bibliotekhistorie.no

Vår bibliotekhistoriske wiki. Åpen for bidrag fra alle, med mål om å samle alt relevant bibliotekfaglig stoff. Til jubileet ønsker vi å samle alt tilgjengelig materiale av bibliotekhistorisk verdi i Norge på ett, åpent nettsted, en bibliotekhistorisk wiki. Dette gjøres gjennom dugnad, og vi håper du vil være med og bidra!

Jubileumskonferanse og festaften

25. oktober samlet vi 150 deltakere til en fagkonferanse om bibliotek. Hele konferansen ble strømmet, og du kan se opptaket på YouTube. På kvelden samlet vi oss selv og venner på Gamle Logen til en festaften.