Høringssvar ny opplæringslov

Våren og forsommeren 2020 var den nye opplæringsloven på høring. NBF Skole leverte også høringssvar, der vi bl.a. er svært kritisk til at begrepet skolebibliotek skal erstattes av bibliotek. Hele høringssvaret kan leses på denne lenken.
Flere høringssvar, bl.a. fra NBF Skole sin leder, er tilgjengelig på Regjeringen.no.