Heiderspris til Ruth Ørnholt

Norsk Bibliotekforenings pris blei utdelt til tidlegare fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt. Prisutdelinga var under festmiddagen på Bibliotekmøtet i Oslo 23. mars.

– Norsk Bibliotekforenings pris er ein heiderspris som går til ein person som har gjort ein innsats ut over det vanlege for biblioteka. Det kan vere ein person som jobbar i bibliotek, eller som jobbar for bibliotek på ein ekstraordinær måte, sa leiar i Norsk Bibliotekforening Vidar Lund i si tale under utdelinga.

Vidar Lund, Heidi Hovemoen og Ruth Ørnholt under prisutdelinga 23. mars.

Når vi høyrer tidlegare prisvinnarar skjønar vi at dette er ein pris som heng høgt. Her har vi Anders Ericsson, Kristine Abelsnes, Leikny Haga Indergaard, Tove Pemmer Sætre og Knut Olav Åmås mellom tidlegare vinnarar.     

Ruth Ørnholt er ei som har sett spor etter seg i bibliotekvesenet. Ho har stått på for mobile bibliotektenester og særleg bibliotekbåten Epos. Ho har stått på for biblioteksamarbeid, og ho har vore ekstremt aktiv internasjonalt gjennom ulike fagseksjonar i IFLA. Ho har site mange år i styret i Biblioteksentralen, og hatt mange tillitsverv i NBF.

Eit av hjartebarna har vore Halmstadkonferansen, der Hordaland fylkesbibliotek med Ruth i spissen har hatt ansvar mange gonger konferansen har vore i Noreg. Ruth har vore ein drivande dyktig fylkesbiblioteksjef, og Hordaland har vore eit leiande fylkesbibliotek under hennar leiing.

Ruth er mellom dei som har sine meiningars mot og ikkje er redd for å seie det ho meiner. Ho har vist strategisk og politisk leiarskap i stillingar og verv ho har hatt. Det er ein verdfull eigenskap som eg trur bibliotekmiljøet har godt av, avslutta Vidar Lund.

Ruth Ørnholt sin takketale:

– Det er en stor ære å få denne prisen. Fra mitt ståsted i fylkeskommunen har jeg fått mulighet til å jobbe med folkebibliotekutvikling på fulltid, sier Ruth Ørnholt i sin takketale.

Vi har jobba med infrastruktur som fjernlån og bredbånd. Vi har vært med å utvikle samarbeid mellom bibliotek på tvers av kommunegrenser. Vi har fått midler til store og små prosjekter fra flere kilder. Vi har etablert våre egne støtteordninger til prosjekt, kompetanseheving og utvikling av biblioteklokaler. Fylkesbibliotekene er – i all beskjedenhet – ryggraden i norsk bibliotekvesen.

En personlig høydare var da vi i spesialgruppa til NBF for mobile tjenester arrangerte nordisk bokbussfestival på Holmenkollsletta i forbindelse med IFLA i 2005. Vi samlet 37 bokbusser fra Norge, Sverige og Danmark pluss et par fra Storbritannia. Nærmere rånetreff kommer man ikke i bibliotekvesenet.

Det er mange historier som skulle ha vært fortalt om bibliotekarer som står på hver eneste dag, og for meg har en arbeidsdag med bibliotekbesøk eller møte med de som jobber i biblioteket alltid vært de beste.

Bibliotekvesenet er heldigvis ikke en gjeng med folk som går i takt. Vi utvikler oss gjennom meningsutveksling. Jeg vil oppfordre alle til å delta i debatten og stille spørsmål ved vedtatte sannheter – særlig de som kommer fra oss veteraner.

Jeg vil takke hver og en av dere som deltar i organisasjoner og debatter, går på kurs og konferanser, tar etter- og videreutdanning, og som hver dag jobber hardt i møte med publikum og med å gjøre bibliotekene til viktige samfunnsinstitusjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields