Følg oss på Facebook og Twitter

Facebook- og Twitter-siden vår kan du få tips om aktuelle fag- og forskningsbibliotekrelaterte nyheter og stoff, samt følge med litt hva som skjer i disse bibliotekenes verden både lokalt og nasjonalt. Tips oss gjerne om hva som foregår på fagbibliotekene rundt om i landet, så deler vi gjerne.