Arkiv: Uttalelser og notater

Sats på bibliotek som integreringsarena!

Til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ved Justis- og beredskapsdepartmentet Oslo, 17. desember 2015 Sats på bibliotek som integreringsarena! Folkebibliotekene er et terskelløst tilbud for integrering i norske kommuner. Alle kommuner har minst ett folkebibliotek, og der er det gratis å komme. På biblioteket tilbys ikke bare norske bøker, aviser, film, nyheter og digitale medier, … Fortsett å lese Sats på bibliotek som integreringsarena!

Uttalelse: Aschehoug – et forlag uten kulturelle ambisjoner?

Norsk Bibliotekforening er kritiske til at Aschehoug forlag har valgt å trekke e-bøker fra Bokhylla.no. Aschehoug forlag har valgt å trekke alle e-bøker som er i kommersielt i salg fra Bokhylla.no, Nasjonalbibliotekets arkiv for norsk litteratur. Norsk Bibliotekforening mener Aschehougs praksis er betenkelig av to årsaker. Bibliotek er nasjonens hukommelse For det første bryter dette … Fortsett å lese Uttalelse: Aschehoug – et forlag uten kulturelle ambisjoner?

Lyon-erklæringen på norsk

Lyon-erklæringen om tilgang til informasjon og utvikling Lyon-erklæringen fra august 2014 ble opprinnelig skrevet på engelsk, og den engelske utgaven skal regnes som den gjeldende. De forente nasjoner forhandler om en ny utviklingsagenda som skal etterfølge tusenårsmålene. Agendaen skal fungere som veileder for alle land i arbeidet med å bedre menneskers livsvilkår, og skissere opp … Fortsett å lese Lyon-erklæringen på norsk

Innspill til innkjøpsordningen

Til: Kulturrådet v/Arne Vestbø Fra: Norsk Bibliotekforening Dato: 3.3.2014 Foreløpige innspill til hvordan litteraturstøtteordningene bør se ut Innkjøpsordningene skal heve kvaliteten og spre bredden på norsk skjønnlitteratur. Kulturrådet har bedt oss om å komme med et innspill om innkjøpsordningene. Det som Norsk Bibliotekforening skriver her tar utgangspunkt i bibliotekenes rolle i innkjøpsordningen. Vi argumenterer i … Fortsett å lese Innspill til innkjøpsordningen

Høringsnotat: Forslag om endring i åndsverkloven

NBF er på generelt grunnlag negativ til forlengelse av vernetiden i opphavsretten og de nærstående rettighetene. Vi mener at dette er med på å forrykke balansen i opphavsretten og dermed svekke allmennhetens adgang til kunnskap, noe som igjen hemmer verdiskapningen.

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek

Til: Kulturdepartementet Fra: Norsk Bibliotekforening Dato: 8. november 2013 Norsk Bibliotekforening (NBF) er en partipolitisk uavhengig landssammenslutning som har til formål å fremme utviklingen av alle typer bibliotek. Foreningen er åpen for alle interesserte og har ca 3.200 medlemmer, hvorav ca 2.000 er personlige medlemmer. Innledning I revidert Lov om Folkebliotek som trer i kraft … Fortsett å lese Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek

Uttalelse: Forleggerforeningens modell for e-bøker i bibliotek

NBF mener at e-bøker er en naturlig del av folkebibliotekenes tilbud til befolkningen. Dette er også befestet i folkebiblioteklovens formålsparagraf, hvor det fremgår at bibliotekene skal ”stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.”

Høringsuttalelse til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Bibliotekene er en unik lokal kulturarena med lav terskel for deltakelse og høy tilgjengelighet. NBF håper Kulturdepartementet tar tak i analyser og konklusjoner fra Kulturutredningen for å styrke bibliotekene som en essensiell del av den kulturelle infrastrukturen som sikrer et levende demokrati og en god ytringskultur i Norge.

Innspill til Kulturløftet III

Til: Kulturdepartementet Dato: 21. juni 2013 Til Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet III Norsk Bibliotekforening (NBF) er en uavhengig interesseorganisasjon for hele biblioteksektoren. NBF fremmer utvikling av bibliotekvirksomhet og formidling av kunnskap, kompetanse, kultur og informasjon. Foreningen har ca. 3000 medlemmer, rundt 2000 er personlige medlemmer. … Fortsett å lese Innspill til Kulturløftet III