Bibliotek + bærekraft=sant!

FNs arbeid med å gjøre verden mer bærekraftig innen 2030 er i full gang, og bibliotekene er selvsagt en viktig aktør for å nå målene.

Se kart over bibliotekenes bidrag og klikk på de ulike bærekraftsmålene.

Alle bibliotek har eller skaffer informasjon og litteratur om bærekraft. I tillegg gjør bibliotek ulike aktiviteter og tiltak.

Bibliotek er opptatt av bærekraft og regjeringen legger vekt på at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all samfunns- og arealutvikling i de kommende årene. Vi står overfor fire store utfordringer som kommuner og fylkeskommuner må bidra til å løse framover:  

  • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
  • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
  • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
  • Å skape et trygt samfunn for alle 

Delekultur i 150 år

Bibliotek et er en samfunnsinstitusjon som står for demokratiske verdier som retten til kunnskap og informasjon, ytringsfrihet og personlig integritet. Bibliotekenes samfunnsmandat og bibliotek som institusjon oppfyller nesten alle FNs bærekraftsmål bare ved å gjøre jobben sin! Alle disse punktene gjør bibliotek til en svært aktuell plattform for å nå FNs bærekraftsmål. 

Nøytral grunn

Bibliotek har høy tillit i alle lag av befolkningen og et sted som formidler troverdig kunnskap.  Bibliotek er et frirom i hverdagen, her oppleves et fellesskap hvor materialet og fasilitetene er et felleseie.

Bibliotek fremmer generelt likestilling og inkludering gjennom sine frie tilganger og gjennom å være åpne møteplasser. Bibliotek er trygge steder for jenter og kvinner som av ulike grunner opplever sosial kontroll.

I alle kommuner

Folkebibliotek finnes i hver kommune og er en del av et nasjonalt biblioteksystem. Gratisprisnippet gjør bibliotek lett tilgjengelig og gir brukerne tilgang til kunnskap, informasjon og ulike aktiviteter uten kostnader. Bibliotek er den mest besøkte kulturinstitusjonen i kommunene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!