Årsmøte 4. mars 2021

Vi inviterer til digitalt årsmøte i NBF Vestfold og Telemark 4. mars kl. 14.00 med orientering om aktuelle bibliotekpolitiske saker i forkant
kl. 13.00.

Program
Kl. 13.00: Velkommen!
Kl. 13.05-13.30: Orientering om aktuelle bibliotekpolitiske saker
v/NBF-leder Vidar Lund.
Kl. 13.30-13.45: Kommentarer og spørsmål til NBF-leder.

Kl. 14.00 -15.30 Årsmøte
Saksliste:
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning 2020
4. Regnskap 2020
5. Innkomne saker
6. Handlingsplan 2021
7. Budsjett 2021
8. Valg

Saker publiseres på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet.
Saker som skal behandles må sendes styret i NBF Vestfold og Telemark v/leder innen 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet vil bli arrangert på den digitale møteplattformen Zoom. Lenke for å logge deg på møtet samt informasjon om pålogging, vil bli lagt ut sammen med sakspapirene på NBF Vestfold og Telemarks hjemmesider.

En kort orientering om bruk av Zoom vil bli gitt ved årsmøtets oppstart.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields