Medlemsmøte

  • Dato: 1. desember 2020
  • Tid: 9.00-10-30
  • Sted: Zoom
  • Pris: Gratis

Program for møtet:

  • Introduksjon og hilsen ved leder Ingrid Harboe
  • Hva har SMH gjort siden sist?
  • Informasjon om SMH-dagene 2021.
  • Helsebiblioteket: Situasjonen nå og fremover v/en representant fra Helsebiblioteket.no.
  • Innspill fra medlemmene. Send gjerne inn innspillene dine på forhånd til maritgs@usn.no, om kursønsker e.l.

Send påmelding til maritgs@usn.no senest dagen før.