Innkalling til digitalt årsmøte i Mobilis

 • Dato: 24. februar 2022
 • Tid: 19.00-21.00
 • Sted: Teams - lenke kommer i e-post

Saker kan meldes til tove.nilssen@tromso.kommune.no
Frist for innmelding av saker: 21.02.22

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Virksomhetsrapport
 4. Godkjenning av regnskap for 2020 og 2021
 5. Handlingsplan
 6. Budsjett
 7. Innkommende saker
 8. Valg
 9. Eventuelt

Sakspapirer:

Innkalling årsmøte Mobilis
Årsberetning
Budsjettforslag
Handlingsplan 2022-2023
Regnskap 2020
Regnskap 2021
Valgkomiteens innstilling

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields