Faglig program og årsmøter 3. mars 2020

  • Dato: 3. mars 2020 – 3. mars 2020
  • Tid: Tirsdag kl. 12.00-17.30

Norsk bibliotekforening (NBF) avd. Telemark og Norsk bibliotekforening avd. Vestfold inviterte til faglig program og årsmøter.
Dato: Tirsdag 3. mars 2020 kl. 12.00 – 17.30
Sted: Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Porsgrunn

NBF Telemark og NBF Vestfold innkalte til årsmøter tirsdag 3. mars kl. 15.30. Styrene hadde i 2019 jobbet for en sammenslåing av våre to lokallag i tråd med det nye fylket Vestfold og Telemark, og vedtaket ble gjort på de respektive årsmøter. I forkant av årsmøtene inviterte vi til et faglig program inspirert av bibliotekstrategiens fokus på samarbeid mellom ulike typer bibliotek.
Vi har gleden av å presentere følgende program:

*12.00 Velkommen
Mette Kristin Gjerdrum (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, fylkesbiblioteksjef) om hvilke muligheter vi har for samarbeid mellom ulike bibliotek i regionen.
Frode Bakken (tidligere bibliotekleder flere steder og tidligere NBF-leder) om samarbeid mellom bibliotek, med spesielt fokus på universitetsbibliotek og folkebibliotek, herunder Lørdagsuniversitetet.
*12.45 Pause
*13.00 Panelsamtale om samarbeid mellom ulike bibliotek
Anita Hvarnes Evensen (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek)
Kristin Østerholt (USN, Vestfold)
Rigmor Haug (Larvik bibliotek)
*13.45 Pause
*14.00 Resultater av forskning på Sommerles.no
Pernilla Slotte Hjermann (Vestfold og Telemark fylkesbibliotek)
*Omvisning i biblioteket USN Porsgrunn
*14.45 Mat
*15.30-16.15 Årsmøter NBF Telemark og NBF Vestfold i hvert sitt rom – Kaffe/kake
*16.30-17.30 Felles årsmøte

Både NBF Vestfold og NBF Telemark hadde årsmøter 3. mars 2020. Begge lokallag hadde fremmet forslag om opphør av eget lokallag og sammenslåing, se sak 5.  Vi la frem felles virkeplan, sak 6 og budsjett, sak 7.
Årsmøteprotokoll tredelt 2020
Her er agenda til årsmøte i NBF Vestfold

Tid: Tirsdag 3. mars kl. 15.30
Sted: Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Porsgrunn

Saksliste:
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning 2019
4. Regnskap 2019
5. Innkomne saker. Sak: Innkommet sak til årsmøtet 3 mars opphør og sammenslåing
6. Virkeplan 2020
7. Budsjett 2020 Budsjett 2020 for NBF Vestfold og Telemark
8. Valg