AVLYST: Panelsamtale 16. november om demokrati, kvalitetssikring av kunnskap og skolebibliotek

Panelsamtalen 16. november er avlyst. Vi håper å kunne gjennomføre arrangementet når koronasituasjonen roer seg.

Panelsamtale 16. november om demokrati, kvalitetssikring av kunnskap og skolebibliotek

Elever i videregående skole, politikere og sentrale aktører vil belyse følgende spørsmål:

*Hvordan kan elever i videregående skole (vgs) være medborgere og delta i den demokratiske prosessen i samfunnet?
*Hvordan jobber elever/unge mennesker med innhenting av kunnskap for å danne grunnlag for egne meninger?
*Hvordan kan elever, lærere og skolebiblioteket samarbeide om kvalitetssikring og innhenting av kunnskap? Og hvordan luke vekk falske nyheter?
*Hvordan kan man sikre lik tilgang til kunnskapsressurser?
*Hvilken rolle kan skolebibliotek i vgs ha i veiledning av kilder og kildekritikk?

Tid: Mandag 16. november kl. 11.20-12.10 (Midttimen)
Sted: Digitalt møte i Teams.

Elever og lærere i tre klasser ved Skien vgs deltar fra storsalen ved Skien vgs, og er med derfra i den digitale panelsamtalen.

Panel:
*Elisabeth Holien, leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark.
*Maja Foss Five, leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark.
*Kristoffer Øksnes Arentsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.
*Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening (NBF).

Orienteringer fra sentrale aktører:
*Fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum informerer om fellesløsninger som transportordning og ebokkonsortiet
*Leder av nettverket for skolebibliotekarer i Vestfold og Telemark, Knut Sigurd Senumstad orienterer om felles bibliotekkatalog og samarbeid mellom skolebibliotekene.
*Sandefjord vgs og/eller Thor Heyerdahl vgs, informerer om bibliotektjenester og hvordan de samarbeider med elever og lærere ved en stor skole i fylket.

Arrangører:
*Skien vgs, skolebibliotekar Tina Rüppel
*Nettverket for skolebibliotekarer i Vestfold og Telemark, leder Knut Sigurd Senumstad
*Norsk Bibliotekforening avd. Vestfold og Telemark, leder Katarina Einarsen Enne