Årsmøte NBF Oslo, 22. april 2021

 • Dato: 22. april 2021
 • Tid: Torsdag kl. 19.00
 • Sted: Zoom

Velkommen til årsmøte i NBF Oslo! Vi gleder oss til å kunne avholde fysiske medlemsmøter, men inntil da ses vi digitalt. Vel møtt!

Saksliste

 1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap
 5. Virkeplan
 6. Budsjett
 7. Stipend retningslinjer
 8. Innkomne forslag
 9. Valg

Møtet avholdes digitalt på plattformen zoom. Lenke finnes i innkallingen.

Årsmøtepapirer

Innkalling årsmøte NBF Oslo 2021_med sakspapirer

Regnskap og budsjett 2020-2021

Mønstervedtekter for Norsk Bibliotekforenings regionsavdelinger

Retningslinjer stipend 2021

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!