Årsmøte i NBF Vestfold og Telemark 4. mars 2021

  • Dato: 4. mars 2021
  • Tid: kl. 13.00-15.30

Vi inviterer til digitalt årsmøte i NBF Vestfold og Telemark 4. mars kl. 14.00 med orientering om aktuelle bibliotekpolitiske saker i forkant
kl. 13.00.

Program
Kl. 13.00: Velkommen!
Kl. 13.05-13.30: Orientering om aktuelle bibliotekpolitiske saker
v/NBF-leder Vidar Lund.
Kl. 13.30-13.45: Kommentarer og spørsmål til NBF-leder.

Kl. 14.00 -15.30 Årsmøte
Saksliste:
1. Åpning og konstituering
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning 2020 PDF
4. Regnskap 2020 PDF
5. Innkomne saker
-Nye vedtekter PDF
-Bibliotekpris PDF
6. Handlingsplan 2021 PDF
7. Budsjett 2021 PDF
8. Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre   
Styrets innstilling til ny valgkomite 

Saker publiseres på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøtet.
Saker som skal behandles må sendes styret i NBF Vestfold og Telemark v/leder innen 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet vil bli arrangert på den digitale møteplattformen Zoom. Ta kontakt med NBF Vestfold og Telemark for å få tilsendt Zoom-lenke.
nbfvestfoldtelemark@gmail.com

En kort orientering om bruk av Zoom vil bli gitt ved årsmøtets oppstart.

 

Vennlig hilsen
NBF Vestfold og Telemark
Facebook: NBF Vestfold og Telemark