Årsmøte for 2021

  • Dato: 11. mars 2021
  • Tid: 18.00
  • Sted: Zoom
  • Pris: Gratis for medlemmer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE FOR 2021
NORSK BIBLIOTEKFORENING TRØNDELAG

 

Årsmøte for 2021 blir i år digitalt med verktøyet Zoom, og berammes til torsdag 11. mars 2021 kl. 18.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være sendt til epost nbftrondelag@gmail.com innen 15. februar 2021. Påmelding gjøres innen 1. mars 2021 til nbftrondelag@gmail.com  Påmeldte vil i god tid få tilsendt møtepapirer og link for å kunne logge seg på møtet.

Og til slutt en påminnelse om at kontingent for 2021 må være innbetalt før møtet.

Vel møtt!

Hallfrid Skimmeli
Leder NBF Trøndelag