Årsmøte 2023

  • Dato: 2. mars 2023
  • Tid: Torsdag kl. 16.00–17.00
  • Sted: Molde Fjordhotell, Julsundvegen 6, 6412 Molde

Saker til årsmøtet

  • Årsmelding
  • Revidert rekneskap
  • Handlingsplan
  • Budsjettforslag
  • Innkomne forslag
  • Val

Saker som skal takast opp på årsmøtet må sendast styret innan 9. februar 2023, til norskbibliotekforeningMR@gmail.com. Innkalling og sakliste blir sendt til alle medlemmar seinast éi – 1 – veke før møtet.

Årsmøtet blir gjennomført i samband med fagdag om brukarmøte i bibliotek arrangert av Norsk bibliotekforening Møre og Romsdal og Bibliotekarforbundet Møre og Romsdal. Eigen invitasjon til fagdagen blir sendt alle medlemmar i byrjinga av februar.

Vel møtt!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!

"*" indicates required fields