Aktuelt og innspill

Hvor ble det av lesingen i alt mylderet?

En dag om lesing, lesekultur og bibliotek, tirsdag 21. november på Deichman Tøyen. Med Siss Vik, Frank Rossavik, Elisabeth Lombnæs Jensen, Hannah Wozene Kvam og mange fler.

Kunstig intelligens til glede og besvær

Webinar 29. november 2023. Plutselig ble kunstig intelligens allemannseie og på alles lepper. Kunstig intelligens blir i media ofte fremstilt som både en trussel og en redning. Lurer du på hvilke muligheter, begrensninger og fallgruver som finnes ved praktisk bruk av kunstig intelligens i akademia?

Stipend: fag- og forskningsbibliotek

Ny søknadsrunde! Frist: 1. desember 2023.
Du kan søke om inntil kr 20 000 til bibliotekfaglige formål innenfor fag- og forskningsbibliotek.

– Skuffande bibliotek- og litteraturbudsjett

– Budsjetta til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet seier mykje bra om å satse på bibliotek og bøker i teksten, men når det kjem til pengar er det lite satsing seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening.

Pådriverprisen 2023

Kjenner du en pådriver i bibliotekmiljøet som fortjener å bli satt pris på? Nominer hen til Pådriverprisen 2023!

Søk stipend til Bibliotekmøtet 2024!

Hvem blir Årets bibliotek 2023?

Nå kan du nominere kandidater til den gjeve prisen Årets bibliotek 2023!

Norsk Bibliotekforening boikottar IFLA-kongressen i 2024 

Hovudstyret i Norsk Bibliotekforening har vedteke at organisasjonen ikkje skal delta på IFLA sin verdskongress (WLIC) i 2024.

IFLAs konferanse i Dubai 

Norsk Bibliotekforening og svenske organisasjoner kom med et motforslag om at årsmøtet til IFLA skal være et annet sted, selv om konferansen blir i Dubai. Det ble vedtatt med overveldende flertall.

Sommerles er over – hva nå?

Onsdag 30. august holder Norsk Bibliotekforening Agder sammen med Agder Fylkesbibliotek en samtale om leselyst, og hvordan bidra til økt lesekultur blant unge i bibliotek.

Arendalsuka 2023: Demokrati i ubalanse?

Norsk Bibliotekforening inviterer til debatt 15. august kl. 14.00, Arendal bibliotek.
Tar vi demokratiet vårt for gitt? Eller er det i ferd med å endre seg? Kan demokratiet forvitre innenfra? Hvordan fungerer lokaldemokratiet med tanke på høstens valg? Debatt med Tore Rem (UiO), Carl Henrik Knutsen (UiO), Veronicha Angell Bergli (BF). Samtaleder: Birgithe Schumann-Olsen, biblioteksjef Tønsberg og Færder bibliotek.

Arendalsuka 2023: Tilstanden i norske skulebibliotek

Skulebibliotek er ei av dei viktigaste arenane for auka lesekompetanse blant barn og unge, og bidreg til å byggje lesekultur i elevane som kan vare livet ut. Skulebibliotek er også sentrale i arbeidet med å jamne ut sosiale skilnader blant elevane. Korfor satsast det ikkje meir når alle synest skulebibliotek er viktig? Debatt på Arendal bibliotek 15. august.

Statement on the selection of Dubai as venue for WLIC 2024

The Norwegian Library Association (NLA) is disappointed that the Governing Board of IFLA has chosen Dubai, the United Arab Emirates, as the host of the World Library and Information Congress for 2024.

Lesing er også et klassespørsmål

-Jeg overraskes over den tilsynelatende blindheten for egne privilegier, når det ikke tas høyde for at det kan være strukturelle hindringer som gjør at noen ikke leser, eller andre barrierer man ikke kjenner igjen. Det skriver Norsk Bibliotekforenings nestleder Helene Heger Voldner.

– Ja til ny kulturlov

Norsk Bibliotekforening støttar framlegget om å innføre prinsippet om armlengds avstand i den nye kulturlova, og støttar også at kommunar og fylkeskommunar skal påleggjast statusrapportering og kulturplanlegging.

– Jeg jobber på bibliotek

– Jeg ønsker å gjøre en forskjell. Jeg er engasjert, rutinert og brenner for at du skal like bibliotek. Jeg vil at du skal elske bøker og bibliotek like mye som meg. Innlegg av Selma Benmalek, leder Norsk Bibliotekforening Oslo under en debatt på Deichman Grünerløkka 7. juni.

Debatt: Hva skal biblioteket være?

Norsk Bibliotekforening og Norsk Bibliotekforening Oslo inviterer til debatt der vi spør politikere i Oslo om hva de mener om bibliotekets rolle i lokalsamfunnet generelt, og i Oslo spesielt.

Løft samtalen om lesing

Vi har levert innspill til leselyststrategien:
– Norsk Bibliotekforening vil at denne strategien skal bidra til å løfte samtalen om lesing. Akkurat som at bibliotekene er for alle, ønsker vi at strategien skal være for hele befolkningen. Vi håper også på en langsiktig og forpliktende strategi, sier nestleder Helene Heger Voldner.

Bli et debattbibliotek

Til høsten er det valg i Norge. Frie valg er kjernen i hva vi forbinder med et demokrati. Norsk Bibliotekforening oppfordrer bibliotekene til demokratisk dugnad og invitere til politisk debatt i forbindelse med valget. Vi har laget en oversikt med tips til hvordan bibliotekene kan arrangere debatter.

Gi alle elever gode skolebibliotek!

Ny opplæringslov skal vedtas av Stortinget i vår. Norsk Bibliotekforening mener at nå har politikerne sjansen til å gjøre endringer som gir alle elever gode skolebibliotek.

Norsk Bibliotekforening skuffa over ny boklov 

– Framlegget til boklov er utruleg skuffande for biblioteka og bibliotekbrukarane, seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening etter at den nye boklova vart lagt fram i dag.

Bibliotekdebatt på Lillehammer

Hvorfor er Norge dårligst på bibliotek i Norden? Hvordan tar vi vare på dem som leser mest? Det blir debatter om bibliotek og lesing på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 24. og 25. mai.

Innspill til Nasjonal bibliotekstrategi

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 skal revideres. Norsk Bibliotekforening har forslag til flere tiltak både når det gjelder bibliotekplaner, formidling, samarbeid og utvikling og infrastruktur.

Folkebiblioteket som uavhengig debattarena. En krevende rolle?

Hva tenker bibliotekene selv om det å være en uavhengig debattarena? Norsk Bibliotekforening sendte ut en spørreundersøkelse til 374 folkebibliotek i hele landet på tampen av 2022.

Bevar Helsebiblioteket!

Helsebiblioteket.no er en viktig ressurs som kan bli rammet av budsjettkuttene til Folkehelseinstituttet. Norsk Bibliotekforening har sendt brev til Stortingets Helse- og omsorgskomité hvor vi ber dem følge opp Helsebiblioteket med midler i revidert statsbudsjett. Vi har også bedt om møte med Helse- og omsorgsdepartementet.

Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening

Lokalpolitikarane bergar biblioteka

Budsjetthausten 2022 var hendingsrik mange stader. Noreg er inne i eit demografisk skifte med færre ungar og fleire eldre. Når det i tillegg er ekstrem prisvekst og renteauke som slår hardt ut i kommunane, kan ein isolert sett skjøne ein kommunedirektør som tenkjer at «Vi kan da berre kutte litt på biblioteket. Det er det jo ingen som døyr av.»

Høringsinnspill fra Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening har levert høringsinnspill til Ytringsfrihetskommisjonens utredning: Vi mener at bibliotekenes rolle for å sikre ytringsfrihet er underkommunisert i utredningen. Bibliotekene har et potensiale som ikke er tatt ut.

Innspel til melding om kulturfrivilligheit

Leiar i Norsk Bibliotekforening Vidar Lund sitt innlegg i innspelsmøte 13. desember om kulturfrivilligheita sin tilgang til eigna lokale og møteplassar.

Innspel til boklova

I høyringsnotatet gjer departementet det klart at ein meiner at papirbøker og ebøker i prinsippet er det same: «Departementet foreslår at leveringsplikten også skal gjelde for eksemplarsalg av e-bøker. Departementet anser e-bøker som fullverdige bøker og ser ingen grunn til å forskjellsbehandle e-bøker og fysiske bøker når det gjelder plikten til å levere bøker.» Dette prinsippet støttar vi heilt og fullt.

Statsbudsjettet 2023

Vi har vært på Stortinget og levert høringsinnspill til Statsbudsjettet 2023.

Positiv til auka lesesatsing

– Det er veldig positivt at regjeringa aukar satsinga på litteraturformidling i statsbudsjettet. Det seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening. – Med auka støtte til både lesetiltak i folkebiblioteka og skulebiblioteka og styrking av Leser søker bok, Foreningen !Les, Norsk Barnebokinstitutt og Norsk Bibliotekforening kjem regjeringa i gang med leselystsatsinga allereie i 2023.

Veiledning for bibliotek og innbyggertorg

Mange kommuner ønsker å samkjøre bibliotek og innbyggertorg for å gi gode tjenester til innbyggerne sine. Norsk Bibliotekforening er positive til denne videreutviklingen av bibliotekenes rolle, så lenge det ikke går utover bibliotekenes kjerneoppgaver. Vi har laget en veiledning for bibliotekledere og andre over hva man må være oppmerksom på.

Innspill til ny dataspillstrategi

Kultur- og likestillingsdepartementet skal komme med en ny strategi for dataspill. Norsk Bibliotekforening har i samarbeid med Bibliogames levert innspill.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få med deg siste nytt fra oss!