Bærekraftsbiblioteket

FNs bærekraftsmål ønsker å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030.

Bærekraftsbiblioteket er en nasjonal satsing som gir barn tilgang til refleksjon over utviklingen av samfunn, økonomi og natur, og sammenhengen mellom omverdens- og verdensforståelse.

Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver bokliste har oppfølgingsmateriale for voksne som viser hvordan man kan snakke om bøkene man har lest, forslag til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og viser hvordan man med utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet og hva man selv kan gjøre.

Boklistene er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulike lesekompetanser.

Prosjekt engasjerer barna, styrker deres tro på seg selv som samfunnsaktører, og gir dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer.

Påmeldingen åpner 4. mai på www.fn.no/bærekraftsbiblioteket, og vi inviterer skoler, biblioteker og andre organisasjoner over hele landet til å delta.

Til skolene

Bærekraftig utvikling preger det nye læreplanverket og gjennom Bærekraftsbiblioteket vil barna få en litterær tilnærming til dette temaet. Hvilke deler av læreplanverket det aktuelle materialet kan innpasses under og hvordan, er tydelig markert i oppfølgingsmaterialet.

For at det skal være enkelt å planlegge og ta i bruk Bærekraftsbiblioteket er det en oversikt over omtrent hvor lang tid det vil ta å gjennomføre samtale- og aktivitetsopplegget for hvert mål.

Bak prosjektet

Den Norske Forleggerforening tok initiativet til Bærekraftsbiblioteket og Norsk barnebokinstitutt har vært prosjektutformer. Samarbeidspartene i tillegg er Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO Litteraturby og FN-sambandet.