Digitalt landsmøte 2020

Som følge av koronapandemien ble landsmøtet i Haugesund utsatt. For å få gjennomført landsmøtet, blir møtet nå arrangert digitalt.

Innkalling:

Landsmøtet gjennomføres digitalt tirsdag 26. mai 2020 kl. 14.00-16.00 på konferanseplattformen Zoom.

Hovedstyret vil be landsmøtet å godkjenne innkallingen til tross for at ny innkalling ikke er i henhold til vedtektene som sier to måneders frist.

Digitalt møte:

Et digitalt møte i denne størrelsen er nytt for de fleste av oss. Plattformen vi har valgt gir rom for presentasjon av landsmøtesakene, avstemminger, spørsmål og innlegg fra deltakerne.

Dagsorden:

Dagsorden er som tidligere. Møtereglementet foreslås endret slik at det er tilpasset et digitalt møte. Landsmøtepapirene er publisert på NBFs nettsider og vil bli tilsendt alle påmeldte deltakere med noen justeringer.

Opptak:

Møtet vil bli tatt opp for å kunne lette arbeidet for referenter. Opptaket oppbevares av Norsk Bibliotekforening og når landsmøteprotokollen er signert, vil opptaket slettes.

Ny påmelding:

Alle medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på innen 11. mai kl. 16.00. NB! De som var påmeldt landsmøtet i Haugesund, må melde seg på igjen. Se skjema lengre ned. Påmeldte vil få tilsendt en nettlenke for å logge seg på møtet.

Fullmakt:

Institusjonsmedlemmer må levere fullmakt i forkant. Fullmakt kan lastes opp via påmeldingsskjemaet under. De som allerede har levert fullmakt, trenger ikke sende om igjen.

Dagsorden:
 1. Konstituering av landsmøtet
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Hovedstyrets beretning mars 2018 – februar 2020
 4. Kontrollkomiteens rapport 2018 – 2020
 5. Revidert regnskap 2018 og 2019
 6. Innkomne saker og forslag til uttalelser
 7. Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2020-2022
 8. Fastsettelse av kontingentsatser for 2021 og 2022
 9. Revidert budsjett for 2020 til orientering
 10. Forslag til rammebudsjett for 2021 og 2022
 11. Valg

 

Beklager, skjemaet er ikke lengre tilgjengelig.

Spørsmål:

Ta kontakt om du har spørsmål eller kommentarer til gjennomføringen av landsmøtet eller landsmøtesakene.