Utsettelse av landsmøte 2020

Som følge av tiltak mot smittespredning av koronaviruset ble Bibliotekmøte i Haugesund avlyst og landsmøtet 2020 utsatt.

Landsmøte 2014

Situasjonen med koronautbruddet kan bli langvarig og det er svært uklart når Norsk Bibliotekforening eventuelt kan avholde et fysisk landsmøte. Foreningen har behov for å få gjort viktige vedtak for å kunne drifte foreningen videre, ikke minst valg av nytt styre. Sittende hovedstyre har derfor vedtatt å avholde landsmøtet 2020 digitalt. Møtet vil bli avholdt før sommerferien. Leder, nestleder og styremedlemmer som ble valgt på sist landsmøte i 2018, sitter til nytt styre er valgt.

Hovedstyret vil komme tilbake til tidspunkt, hvordan man skal melde seg på landsmøtet og hvordan landsmøtedelegatene skal stemme på de ulike sakene. Foreningens vedtekter tar ikke høyde for den situasjonen vi er i nå. Hovedstyret er opptatt av foreningens medlemmer skal oppleve landsmøtet som en reell demokratisk prosess og at informasjonen skal være så åpen og god som mulig. Styret ber likevel om forståelse for at planleggingen og rammene rundt landsmøtet ikke blir som vanlig.

En egen arbeidsgruppe er satt ned for å arbeide med et digitalt landsmøte. Arbeidsgruppa tar gjerne imot andres erfaringer og tips om digitale møter. Har du innspill, ta kontakt på abh@norskbibliotekforening.no