Bibliotekmøte 2020 og korona-virus

Norsk Bibliotekforening følger nøye med på råd og anbefalinger fra norske myndigheter. Det er ikke lagt ned forsamlings- og reiseforbud for grupper av vår størrelse, så i skrivende stund planlegger vi at bibliotekmøtet gjennomføres som normalt.

Vi har vært i kontakt med lokale helsemyndigheter i Haugesund og venter på mer konkrete råd derfra.

Hvis situasjonen endrer seg, vil vi gi informasjon om det.