Bibliotekmøte 2020 i Haugesund avlyses

Norsk Bibliotekforening viser til den pågående situasjonen med smitte av koronavirus og vi ser oss dessvere nødt til å avlyse Bibliotekmøte 2020.

Haugesund kommune har i sine tiltak for å redusere smittefare i sin kommune bestemt at arrangement med mer enn 100 deltakere ikke bør avholdes.

Smitterisikoen påvirkes da Bibliotekmøte har deltakerne som kommer fra hele landet og transport til og fra konferansestedet er vesentlig, Bibliotekmøte er et større arrangement og mennesker er tett på hverandre, arrangementet varer over flere dager, er innendørs og det serveres mat og alkohol.

Vi synes det er veldig synd at møtet ikke kan gjennomføres som planlagt, men samtidig skal vi ta ansvar og bidra til å dempe smittefaren når vi kan.

Landsmøtet som er satt opp i Haugesund 18. mars utsettes. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har områdd oss.

Hva dette vil medføre av økonomiske utgifter vet vi ikke i dag, og det må vi få komme tilbake til i en felles informasjonsskriv når dette er mer klarlagt.