Velkommen til landsmøte 2020

Norsk Bibliotekforenings landsmøte finner sted 18. mars 2020 kl. 15.00-18.00 på Scandic Maritim Hotel i Haugesund. Landsmøtet er (med mindre annet blir bestemt) åpent for tilhørere, og alle medlemmer i Norsk Bibliotekforening har stemmerett.

Vær forberedt

For at du skal være godt forberedt, har vi laget landsmøtepapirer. Her finner du bl.a.

  • hovedstyrets beretning 2018-2020
  • kontrollkomiteens rapport
  • forslag til prinsipprogram og handlingsplan
  • regnskap, budsjett og forslag til kontingentsatser
  • ulike innkomne forslag
  • innstillinger til valg

Landsmøtepapirene laster du ned her (PDF)

Landsmøtepapirene i papir blir delt ut på selve landsmøtet til de som ønsker det.

Skal du stemme på vegne av en institusjon?

Alle medlemsinstitusjoner har én stemme. Den som skal representere institusjonen, må ha fullmakt for å kunne stemme på landsmøtet. Et fullmaktsskjema fylles ut og sendes inn på e-post innen 12. mars. Sender du inn fullmakt på forhånd, bidrar du til at registreringen til landsmøtet går hurtigere.

Trykk her for fullmaktskjema 2020 (PDF)

Registrering

Alle må registreres til landsmøtet. Det kan du gjøre tirsdag 17. mars kl. 16.00-17.00 eller onsdag 18. mars kl. 12.00-12.30 og kl. 14-14.50 på Scandic Maritim Hotel. Når du registrer deg, får du stemmeseddel. Vi oppfordrer til registrering så tidlig som mulig.

Du må ha betalt medlemskontingent for å kunne regnes som medlem og ha stemmerett på landsmøtet. Meld deg på landsmøtet på forhånd slik at vi har stemmeseddel og papirer klar til deg. Du melder deg på gjennom Bibliotekmøte.no. Det er mulig å melde seg på i døren også.

Fersking på landsmøtet?

Landsmøtet er Norsk Bibliotekforenings øverste organ. På landsmøtet går vi gjennom det som har skjedd siden sist, og bestemmer retningen for framtida. Du har en sjanse til å påvirke bibliotekpolitikken gjennom å kommentere hovedstyrets arbeid, stemme over handlingsplan, landsmøteuttalelser, bestemme de økonomiske rammene og velge hvem som skal sitte i hovedstyret.