NBF Spillutvalg er etablert!

NBF Spillutvalg er et nyetablert frivillig utvalg som ønsker å fremme fysiske og digitale spill i norske bibliotek, og løfte bibliotekarers kompetanse om et utlånsmedie som er i stadig utvikling.

Tekst: Anders Grønning og Oda Rosenkilde på vegne av NBF Spillutvalg.

Stortinget lanserte nylig sin dataspillstrategi for 2020-2022. Nasjonalbiblioteket og Norsk filminstitutt (NFI) har fått hovedrollene, og Norsk Bibliotekforening har nå etablert et spillutvalg som kan representere bibliotekene i ulike samarbeid med disse aktørene. Utvalget skal ta selvstendige initiativ og fungere som rådgivende organ for hovedstyret i NBF, men også jobbe for økt kunnskap om spill som tilbud og aktivitet i alle typer bibliotek. Vi ønsker å bryte trenden med at ansvaret faller på den enkelte, og åpne kanalene for konstruktive samarbeid.

I 2008 erklærte Stortinget spill som kultur i den første «spillmeldingen». Rundt den tid kom også en endring i Lov om folkebibliotek, som la til «andre medier» i bibliotekenes formidlingsmandat. I årene som fulgte kom mange gode spillformidlingstiltak, men tid og kompetanse har hele tiden vært kjente utfordringer.

Noe av det som gjør kompetanse til en spesiell utfordring for spill, er endringstempoet. Den teknologiske utviklingen kombinert med enkel tilgang på skaperverktøy, bidrar til at mediet hvert år utvides, gjennom ny tematikk, estetikk og mekanismer. Slik får spill også stadig nye brukere, og i dag spiller 96% av gutter og 63% av jenter mellom 9-18 år, så vel som 50% av befolkningen totalt, etter tall fra medietilsynet sin rapport om barn og medier.

Spill er et etablert kulturfenomen og en del av våre felles referanserammer. Vi i utvalget vil jobbe for å gjøre dette til noe positivt for bibliotekene. En positiv mulighet er å samle unge til opplysning og utvidelse av horisonter. Her kommer innkjøpsordningen for norske spill inn i bildet. Gjennom ordningen, som administreres av NFI, blir et utvalg av norske spill gratis tilgjengelig for bibliotekene. Mitt barn lebensborn er et av spillene som har fått støtte gjennom ordningen. Spillet vant britenes BAFTA-pris med sin tyskerbarn-tematikk, og er et eksempel på spill som setter Norge på kartet internasjonalt. Dessverre vet vi at mange møter kompetansebarrierer når de skal formidle norske spill, så for å virkelig realisere muligheten med spill som Mitt barn lebensborn, er innkjøpsordningen noe vi kommer til å jobbe spesielt med i tiden fremover, og ønsker innspill på.

Spill er et etablert kulturfenomen og en del av våre felles referanserammer. Vi i utvalget vil jobbe for å gjøre dette til noe positivt for bibliotekene.

Spillutvalget ble etablert i 2019, men er nå godt i gang med arbeidet. Vi er i dialog med Nasjonalbiblioteket om kompetanseheving, og ikke minst det juridiske aspektet rundt spillformidling. Kulturrådets distribusjon av innkjøpte dataspill til bibliotekene har forbedringspotensiale – noe vi har startet en dialog på med NFI. I dataspillstrategien får NFI 10 millioner kroner til å styrke formidlingen av norske spill, en sum som skal økes med 10 millioner årlig de neste to årene. Det er en god begynnelse, men både de og vi ønsker den enkeltes bibliotekars hjelp. Med tiden vil Spillutvalget også formidle både praktiske eksempler på spillbaserte aktiviteter og informasjon om spill som fagfelt i stadig utvikling (herunder Virtual Reality). Vi samarbeider i den forbindelse også med spillformidlerne i Bibliogames om en planlagt konferanse.

Artikkelen står også på trykk på medlemssidene fra Norsk Bibliotekforening i Bok og Bibliotek 5-2019.

Fakta om NBF Spillutvalg

Norsk Bibliotekforenings Utvalg for spill er rådgivende organ i spørsmål om spill som tilbud og aktivitet i alle typer bibliotek. Utvalget skal arbeide for kompetanseheving, kunnskap om praksis og distribusjonsordninger.

NBF Spillutvalg kommer til å dele aktuelle nyheter som angår bibliotekarer, utfordringer og hvordan de kan løses på sin facebook-side. Du kan nå Spillutvalget der, eller på gruppen «Spill og spillformidling» på bibliotekutvikling.no.

Utvalget består av:

Per Eide, Bergen Offentlige Bibliotek
Thomas Brevik, Barne- og ungdomsbibliotekar/Bokbåtbibliotekar, Strilabiblioteket, Alver kommune
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek
Oda Amalie Rosenkilde, Spesialbibliotekar, Høyskolen Kristiania
Anders Grønning, Asker VGS/Bibliogames