Bibliotekmøtet 2020 – her er programmet

Bibliotekmøtet arrangeres 18.-20. mars i Haugesund. Vi skal snakke kampen om kunnskap, hva det vil si å være bibliotekar, Nasjonal bibliotekstrategi, bibliotek som kunnskapsbygger, samskaping og mye mye mer. Meld deg på her!

Bibliotekbesøk arrangeres av Rogaland fylkesbibliotek tirsdag 17. mars. Se til slutt i programmet.

#bibmøte2020

 

ONSDAG 18. MARS

10:00-11:30 Åpningsmøte

 

Hovedtaler Åsa Wikforss: Kampen om sannheten

Kunnskap utfordres som aldri før. Internett og sosiale medier gjør det mulig for mennesker å spre nøyaktig hva som helst til hvem som helst. Ansvaret for hvilke kilder vi benytter oss av, faller på oss som enkeltpersoner. Åsa Wikforss er filosof fra Stockholms universitet og forfatter av boka Alternative fakta: om kunskap och dess fiender.

 

11:40-12:00 Utstillingsåpning

Med kunstnerisk innslag. Bibliotek-Systemer As står for forfriskninger.

11:45-14:45 Workshop: Ut å kjøpe biblioteksystem

Praktisk workshop hvor man får gode tips for hele anbudsprosessen og gjennomgang av hvordan man kan kommer seg fra ønsker til krav. Hvorfor er forhandlinger nyttig og hvordan lages en kravspesifikasjon? Bjørn Kjetil Fredriksen har vært med på to store innkjøpsprosesser og viser vei. Workshopen varer i 3 timer. Egen påmelding.

12:00–12:30 Faglig mingling

Besøk utstillere og Åpen Bibliotekmikrofon, lynforedrag om hva folk brenner for.

12:30–13:30 Lunsj

 

13:30–14:30 Parallelle sesjoner

 

Sesjon 1: Hvordan skape gode samtaler om litteratur med barn?

Arrangør: Norsk Barnebokinstitutt

Bibliotekstrategien holder frem barn og unge som en særlig viktig målgruppe. Hvordan kan vi tilrettelegge for samtaler med og mellom barn og unge om litterære tekster? Hva vil medvirkning egentlig si når det er snakk om litteraturformidling? Hvilke lesevaner og hvilke samtaler kan bibliotekene og skolene legge opp til? Og på hvilken måte kan digitale fora bidra i en slik sammenheng?

Sesjon 2: Å bygge pedagogikkompetanse i fagbibliotek                           

Arrangør: Norsk Fagbibliotekforening og Norsk Bibliotekforening

Pedagogikk og undervisningskompetanse er et stort og viktig tema i fagbiblioteksektoren og fagbibliotekene er en viktig brikke i studentenes læringsmiljø. Hvordan sikre en felles og profesjonell undervisningspraksis? Hvordan kan bibliotekene systematisk bygge kompetanse innen undervisning og læring?

Sesjon 3: Nye stemmer: 3 veier inn i framtida for bibliotekaren                     

Arrangør: Bibliotekarforbundet

Fire bibliotekarer utfordres til å snakke om framtidens arbeidsoppgaver. Hva er dagens oppgaver på universitetsbiblioteket, og hvilke endringer og muligheter som blir viktige framover? Skien kommune har offensive miljø- og klimamål, og biblioteket ønsker å være en spydspiss i dette arbeidet. I Viken utforsker hvordan 3D-teknologi kan brukes i bibliotekutviklingen.

Sesjon 4: Hjelp, jeg er en introvert og lavmælt bibliotekar, men likevel må jeg prate foran folkemengder nesten hver eneste uke

Kan jeg noen gang lære meg å elske det, eller kommer det for alltid til å være forbundet med svette og angst? En filosofisk og praktisk guide for hjelp til selvhjelp samt et lynkurs i hvordan lage gode foredragstitler.

Arrangør: Bibliotekbussen Tana/Nesseby og NBF Nord. Selvhjelpskurs og mentale vitaminer fra Jørgen Betten.

15:00-18:00 Landsmøte i Norsk Bibliotekforening

 

19:00 Middag i restaurant Gallionen

Husk å melde deg på i skjemaet.

21:00 Mottakelse og mingling på Haugesund folkebibliotek

Haugesund folkebibliotek ble oppført i perioden 1965-67 og er tegnet av byens egen arkitekt David Sandved. Biblioteket regnes som et av hans hovedverk, det er nylig pusset opp og ble gjenåpnet i juli 2019. Det blir servering, underholdning og flotte folk.

 

TORSDAG 19. MARS

09:00–10:00 Fellesmøte: Ny nasjonal bibliotekstrategi

Direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre, tar oss gjennom Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

10:15-11:15 Fellesmøte: Bibliotekprofesjonen – er den truet?

Hva bestemmer profesjonen bibliotekar? Har bibliotekarer en god profesjonsforståelse? Både samfunnet og bibliotekene er i endring. Trenger profesjonen en ny identitet? Hvordan forvaltes samfunnsmandatet? Har profesjonen fremdeles faglig autonomi eller har den mistet grepet?

Samtale mellom Kim Tallerås fra OsloMet, Tine Segel fra Forbundet Kultur og Information i Danmark og Roger Blomgren fra Högskolan i Borås.

11:30-13:30 Minglelunsj

God anledning til å besøke alle utstillere med variert program i Maritim Hall:

  • Pådriverforedraget v/ Tina Malén Hansen.
  • Utdeling av Barne- og ungdomsbibliotekprisen. NBF Barn og unge deler for første gang ut prisen som synliggjør barne- og ungdomsavdelingene i norske folkebibliotek.
  • Åpen Bibliotekmikrofon, lynforedrag om hva folk brenner for.

 

13:30-14:30 Parallelle sesjoner

Sesjon 5: Å lese spillet – litteratur, formidling og fotball

Arrangør: Foreningen !les

Hvordan man kan få (fotball)ungdom enda mer interessert i lesing og litteratur? Seminaret deler tips, tanker og erfaringer om litteratur, formidling og fotball. Angrepsrekka vil se nærmere på hvordan bibliotekarer kan skape økt engasjement for lesing blant idrettsaktiv ungdom, hvilken litteratur som kan inspirere og på hvilken måte bibliotek bedre kan legge til rette for litterære møter i samarbeid med lokale idrettslag.

Sesjon 6: Panikk i kulissene – lær arrangement på 1-2-3

Arrangør: Bergen Offentlige Bibliotek

Byens kulturinstitusjoner flommer over av ulike samtaler, debatter og intervjuer. Men hvilken rolle spiller disse arrangementene i den kulturelle og politiske offentligheten? Hvordan skaper vi gode og produktive samtaler foran et publikum? Trenger du et kræsjkurs i hvordan man lager et virkelig godt arrangement? Og hvorfor er det i det hele tatt viktig at bibliotekene har debatter, forfattermøter og foredrag?

Sesjon 7: Metoder for å dokumentere bruk: fra antakelser og synsing til faktisk kunnskap

Arrangører: OsloMet og Samstat

For å kunne drive kunnskapsbasert utvikling av bibliotek er det nødvendig med konkret kunnskap om bruken av tjenestene. Det er mange kartleggingsverktøy som kan anvendes uten at det kreves store investeringer i verken utstyr eller personalressurser. Et lynforedrag presenterer kartleggingsverktøy, omløpstall, trafikktellinger og andre former for tellinger, skrankeobservasjon og ulike intervjumetoder.

Sesjon 8: Arkiv i bibliotek – utvikling eller nedstøving?

Arrangør: Haugesund folkebibliotek

Høsten 2019 åpnet de i Haugesund en ny fag- og forskningsavdeling med forankring i byens lokal- og sjøfartshistorie. De ønsket med dette å markere en satsing på stedsidentitet, tilhørighet og biblioteket som kunnskapsarena. Både arkiv og bibliotek står bak prosjektet – var ABM ikke død likevel?

14.45-15.45 Parallelle sesjoner

Sesjon 9: Står velmenende folkebibliotekarer i veien for skolebibliotekutvikling?       

Arrangør: NBF Skole

Debatt om samarbeidet mellom folkebibliotek og skoler. Står folkebibliotekenes velmenende tilbud om lesestimulerende aktiviteter til skolene i veien for skolenes egen skolebibliotekutvikling? Hvordan kan vi i så fall gjenkjenne når det skjer? Og hva kan vi gjøre for at folkebibliotek og skoler samarbeider på en likeverdig måte?

Sesjon 10: Metadatabrønn og autoritetsregister – infrastruktur i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023                                                                                  

Arrangør: Nasjonalbiblioteket

«Én bok én katalogisering» og et bedre Biblioteksøk.  Hvordan kan dette realiseres med en metadatabrønn? Nasjonalbibliotekets strategi og innspill fra sektoren.

Sesjon 11: Total makeover – fra ren kassering til nye bibliotekrom

Arrangør: Viken fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket deler erfaringer fra 11 år med Buskerudgeriljaen. Hvordan var geriljaens første oppdrag og hvordan har tjenesten har utviklet seg ? Vi får høre om å identifisere utfordringer og muligheter i bibliotekene og i løpet av en time går de gjennom prosessen fra planlegging, via fysisk jobbing til søknadsskriving.

Sesjon 12: Biblioteksjefplakaten                                                                         

Arrangører: Bibliotekarforbundet, Fagforbundet, Kulturforbundet i Delta og Norsk Bibliotekforening

Biblioteksjefen er etter loven den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Men hvordan er det i virkeligheten? Blir biblioteksjefer tatt med i kommunens planer og utviklingsarbeid? Hva skjer i nye kommunestrukturer og nye administrative modeller?

16.00-17.00 Parallelle sesjoner

Sesjon 13: Biblioteket som lokal samskapker

Arrangører: Fylkesbiblioteket i Innlandet, Viken, Rogaland, Troms og Finnmark

Lokalsamfunnets utfordringer er bibliotekets utfordringer. Hva skjer når bibliotekarene løser problemer sammen med innbyggerne? Samskaping handler om at kommunen sammen med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillige utvikler nye løsninger for å skape gode lokalsamfunn og et best mulig liv for den enkelte.

Sesjon 14: If you have nothing to hide, do you have nothing to fear?

Arrangører: Norsk PEN og NBF Ytringsfrihetsutvalg

In the age of digital surveillance powers that seek to collect data on all to find the few, there is a distinct need to look to how we can protect the privacy of library staff and users. Nik Williams presents a toolkit that offers guidance that reflects the needs and concerns of libraries.

Sesjon 15: Hva gjør innkjøpsordningen vellykket? – Om litteraturpolitiske intensjoner, erfaringer gjennom 50 år og bøkenes liv i bibliotekene

Arrangør: Kulturrådet

Hvorfor har vi egentlig innkjøpsordninger, hvordan fungerer de og hva er forskjellen på dem? Kulturrådet forteller om ordningene, Norsk Bibliotekforening om begeistrede og kritiske tilbakemeldinger og bibliotekarer deler av sine erfaringer med formidling av smal lyrikk, sen sakprosa og ukjente tegneserier.

Sesjon 16: Bærekraft, gjenbruk og redesign i biblioteket

Arrangør: Sølvberget bibliotek og kulturhus

Med utgangspunkt i prosjektet «Redesign av skoleballantrekk» vil Dorthe H. Stramrud fortelle om erfaringer og arbeid med gjenbruk og redesign på Sølvberget rettet mot målgruppen ungdom høsten 2019. Hun vil også si noe om hvordan Sølvberget som organisasjon jobber med bærekraft og om programaktivteter hvor temaet er særlig aktuelt.

17:15 Årsmøter i spesialgrupper

  • Årsmøte i NBF Skole
  • Årsmøte i NBF Barn og unge
  • Årsmøte i NBF Fjernlån og referanse

19:00    Bokbasen inviterer til aperitiff.

 

19:30    Velkommen til festmiddag.

Egen påmelding.

 

FREDAG 20. MARS

09:00-10:00 Fellesmøte: Biblioteket som kunnskapsbyggar. Finne, vurdere og bruka forskning i skule og arbeid

Høgskulen på Vestlandet inviterer til fellesmøte. Kunnskap veks når den blir delt, danning er å bruka kunnskap med klokskap. I dagens samfunn skal det meste vera anten kunnskapsbasert eller forskingsbasert. Korleis oppnår me det? I den nye bibliotekstrategien er det lagt vekt på samarbeid mellom bibliotek for å gje tilgang til kjeldene, men òg på utviklinga av kritisk tenking og digital dømmekraft. Kva samarbeid treng me?

Gunhild Austrheim er leiar for studiestøtte ved biblioteket på Høgskulen på Vestlandet.

10:15-11:15 Parallelle sesjoner

Sesjon 17: Åpen tilgang til forskningsartikler i Norge. Units tjenester til forskningen og bibliotekene

Arrangør: Unit

Åpen tilgang til forskningsresultater er et viktig politisk mål. I 2017 kom regjeringen med nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang som slår fast at innen 2024 skal all offentlig finansiert forskning være åpent. Unit har forhandlet fram avtaler med store forlag som gir åpen tilgang til artikler skrevet av norske forskere. Unit sørger også for at disse blir gjort søkbare i Oria og andre tjenester, og gjør det lettere for folk utenfor akademia å finne forskningslitteratur.

Sesjon 18: Det digitale Nasjonalbiblioteket   

Arrangør: Nasjonalbiblioteket

Hva er det digitale Nasjonalbiblioteket? Hos Bibliotekutvikling.no kan bibliotekansatte ta kompetansehevende nettkurs utviklet av fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket. En presentasjon av hvordan man kan bruke e-læring for å kurse sine ansatte, og presentasjon av hvilke kurs som ligger der og annet nytt som ligger på disse sidene. Tilgang til digitalt pliktavlevert materiale og avistjenesten. Andre muligheter for tilgang til Nasjonalbibliotekets digitale materiale.

Sesjon 19: Hvordan lager vi bedre bibliotek? Formidling, metadata og digital nyskaping

Arrangør: Biblioteksentralen

Norske bibliotek har store ambisjoner; hvordan kan vi sammen med dere bidra til verdens beste bibliotek? Hvordan fanger vi opp viktige brukerbehov og oversetter dem til relevante bibliotektjenester? Hvilke data trenger vi for formidling framover? Hvordan kan arbeidshverdagen til bibliotekansatte bli enklere og morsommere? Biblioteksentralen lover en time om tjenestedesign, metadata, formidlingstjenester og samarbeid.

Sesjon 20: REAGER – med lek inn i litteraturen / Hvordan kan du søke EU-midler

Trøndelag fylkesbibliotek og Karmøy folkebibliotek deler parallellseminaret med 30 min hver:

Prosjektet REAGER utvikler et nyskapende formidlingstilbud til barn. Barna skal leke seg fram til litteraturen ved bruk av ny formidlingsteknologi kombinert med digital historiefortelling. Ny formidlingsteknologi som motion sensors kombinert med digital historiefortelling vil forstørre bok- og leseopplevelsen – og lede til litteratur som passer akkurat den brukeren.

Hvordan kan bibliotek søke om EU-midler til større formidlingsprosjekt og hvordan finne samarbeidspartnere?

11:30-12:45 Avslutningsmøte: Nye modeller for drift av bibliotek

Nye modeller for drift av bibliotek er et tema som er sentralt i den nye bibliotekstrategien. Hvordan samarbeide om bibliotektjenester med andre typer bibliotek og hvordan lages lokale løsninger for nye tjenester? Hvordan bruke ansattes kompetanse og hva betyr brukermedvirkning for biblioteket? Hva fører servicetorg eller bokhyller og bokutlån i butikk til?

Anne Torill Stensberg, Siri Tidemann Naalsund, Jenny Poncin og Gitte Kolstrup samtaler om hvordan de drifter sitt bibliotek og hvordan man ser på framtidens drift av bibliotek.

12:45 Lunsj Grab and go

 

Vel hjem!

 

 

Ansatte ved Karmøy bibliotek.

 

Bibliotekbesøk i Rogaland 

 

Tirsdag 17. mars

11:30: Omvisning og enkel bevertning på Universitetsbiblioteket i Stavanger

UBiS var Norges første døgnåpne bibliotek i 2017, og utmerker seg med kreative løsninger, deriblant et unikt dataverksted som åpnet i fjor. Studieverkstedet ved UiS fikk Læringsmiljøprisen 2016 for sitt arbeid med å øke studentenes ferdigheter i akademisk skriving.

13:30: Omvisning med kaffe på Sølvberget

Sølvberget ligger i hjertet av Stavanger, og er storstue for byens 140 000 innbyggere. Her forenes kunnskap, opplevelse og erkjennelse. I tillegg til et populært og levende bibliotek, rommer huset galleri, Kiellandsenteret, kino, kafeer og sekretariat for det internasjonale fribynettverket ICORN, Kapittelfestivalen og Nordisk barnebokkonferanse.

19:00-20:30: Mottagelse med bevertning på Vindafjord bibliotek

Vindafjord har 8 800 innbyggere fordelt på ni levende bygder. Den største utfordringen er å kombinere den daglige driften av et sentrumsbibliotek med bibliotektjenester til innbyggerne i bygdene. Vindafjord har etablert flere bærekraftige løsninger for oppsøkende virksomhet. Biblioteket har flyttet inn i nye lokaler, hvor det er lagt til rette for folkeverksted, og er samlokalisert med frivilligsentral, voksenopplæring, fritidsklubb og kulturskole. Vindafjord bibliotek har også ansvar for drift av bibliotektjenestene i Sandeid fengsel.

Eller

18:30: Mottagelse med bevertning på Tysvær bibliotek

Tysvær bibliotek ligger i Tysværtunet kulturhus. Tysvær bibliotek har et høyt aktivitetsnivå, med godt besøkte arrangement og en rekke lokale samarbeidspartnere. Utmerker seg med et tett samarbeid med skolene, noe som viser igjen når de topper Sommerles-statistikken år etter år. Tysvær er en foregangskommune for gjennomføring av barnebokbad. Biblioteket er nyoppusset, med mange kreative og morsomme løsninger.

20:00: Mottagelse med bevertning på Karmøy folkebibliotek

Karmøy kommune har fire aktive bibliotek. Karmøy folkebibliotek engasjerer seg i psykisk helse, og samarbeider med Folkehelse i kommunen. De har et parkert bibliotek sammen med parkert piano i idrettshallen, der de arrangerer faste konserter sammen med kulturskolen. Biblioteket kjører Karmøydebatten sammen med lokalavisa Karmøynytt, og arrangementsrekker knyttet til lokale tema som Dialekter på Karmøy, stedsnavn, lokalhistoriske foto. Biblioteket har sin egen teatergruppe som stiller opp på litteraturfestivalen SILK.

Meld deg på