På Bibliotekmøte – Nye modeller for drift av bibliotek

Nye modeller for drift av bibliotek er et tema som er sentralt i den nye bibliotekstrategien. Men hva vil det egentlig si?

Hvordan samarbeide om bibliotektjenester med andre typer bibliotek og hvordan lages lokale løsninger for nye tjenester? Hvordan bruke ansattes kompetanse og hva betyr brukermedvirkning for biblioteket? Hva fører servicetorg eller bokhyller og bokutlån i butikk til? Hva gjør bibliotekene rundt omkring i landet?

Bibliotekmøtet fredag 20. mars får vi en samtale med fire biblioteksjefer som forteller om hvordan de drifter sitt bibliotek og hvordan man ser på framtidens drift. Moderator er Vidar Kvalshaug.

Kom og hør!

I samtalen deltar:

  • Gitte Kolstrup er bibliotekdirektør ved Universitetet i Stavanger.
  • Anne Torill Stensberg leder Sølvberget bibliotek og kulturhus.
  • Siri Tidemann Naalsund er biblioteksjef i Asker.
  • Jenny Poncin er virksomhetssjef for Axiell bibliotek i Nacka, Sverige.