Innkalling til landsmøte i Norsk Bibliotekforening

Det innkalles med dette til landsmøte i Norsk Bibliotekforening onsdag 18. mars 2020 kl. 15.00-18.00 på Scandic Maritim Hotel i Haugesund.

Foreløpig dagsorden:

Åpning av landsmøtet ved NBFs leder Mariann Schjeide

 1. Konstituering av landsmøtet
 2. Valg av møteleder, referenter, undertegnere av protokoll, tellekorps og redaksjonsutvalg
 3. Godkjenning av møtereglement
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Hovedstyrets beretning mars 2018 – februar 2020
 6. Kontrollkomiteens rapport 2018 – 2020
 7. Revidert regnskap 2018 og 2019
 8. Innkomne saker og forslag til uttalelser
 9. Forslag til prinsipprogram og handlingsplan 2020-2022
 10. Fastsettelse av kontingentsatser for 2021 og 2022
 11. Revidert budsjett for 2020 til orientering
 12. Forslag til rammebudsjett for 2021 og 2022
 13. Valg

Forslag som medlemmene ønsker å ha på sakslisten, må meddeles hovedstyret i Norsk Bibliotekforening skriftlig innen mandag 3. februar 2020 (§ 5 i NBFs vedtekter). Forslag sendes abh@norskbibliotekforening.no