En ny lesepolitikk – fellesbrev til statsrådene

Etter inititativ fra NFFO er Norsk Bibliotekforening med på en felles henvendelse fra flere organisasjoner til statsrådene Trine Skei Grande, Jan Tore Sanner og Iselin Nybø om en ny lesepolitikk.

Notatet inneholder fem punkter til utforming av en ny lesepolitikk.

  1. Handlingsplan for lesing
  2. Statusheving av norsk
  3. Videreføring og styrking av eksisterende lesetiltak
  4. Styrking av skolebibliotekene
  5. Et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming

Les hele notatet her.