PISA 2018: Bibliotek gir leselyst

Pisa-undersøkelsen 2018 viser en nedgang i leseferdighetene blant norske 15-åringer sammenlignet med 2015. Det er alvorlig fordi gode leseferdigheter er viktig for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. Det mest alvorlige er imidlertid at over halvparten av norske gutter sier at de ikke leser på fritida. Fritidslesing er viktig for økt leseglede, noe som fører til bedre leseferdigheter. Fritidslesing bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Det er bekymringsfullt at ungdom mangler motivasjon til å lese for fornøyelsens skyld. Folke- og skolebibliotek spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape leselyst. Gode formidlere i bibliotekene som er tett på brukerne, finner spennende bøker som barn og unge vil lese.

Å utvikle interesse for lesing krever at skolene har bibliotek som er bemannet med kvalifiserte formidlere, og at de har penger til å kjøpe inn den litteraturen som de unge ønsker. På samme måte vil et godt folkebibliotek i kort avstand fra der barn og unge bor, spille en viktig rolle for økt leselyst. Barn og unge ønsker selv å styrke alle bibliotek med relevant barne- og ungdomslitteratur. Det viser Kulturtankens rapport om barn og unges innspill til egen kulturmelding.

NBF er enig med Foreningen !les i at vi trenger en ny nasjonal, flerårig lesesatsing der man legger vekt på økt engasjement for å lese.

Undervisningsminister Jan Tore Sanner sier at han vil jobbe sammen med lærere, skoleledere, kommuner og fylker for at alle elever skal kunne lese skikkelig. I dette arbeidet bør statsråden også inkludere bibliotekene i skolene, i kommunene og regionbibliotekene. Vi oppfordrer ministeren til å se til at kommunene følger opp Opplæringsloven om at alle skoler skal ha et skolebibliotek. Da er det ikke nok med ei bokhylle med utdaterte bøker.