Lovdata Pro i bibliotekversjon

Lovdata ønsker å fremme bibliotekenes digitale tjenestetilbud gjennom å tilby Lovdata Pro til folkebibliotekene. Ved å tilby Lovdata Pro gratis i en tilpasset versjon håper Lovdata å kunne bidra til forbedret tilgang til rettskilder gjennom bibliotekene.

Bibliotekversjonen av Lovdata Pro inneholder de samme rettskildene som fullversjonen, men uten de personlige arbeidsverktøyene.  Bibliotekversjonen av Lovdata Pro kan benyttes av bibliotekenes ansatte og besøkende. Bibliotekversjonen er basert på IP-innlogging fra forhåndsgodkjente IP-adresser.  Det innebærer at tjenesten kun er tilgjengelig fra bibliotekets IP-område og kan kun benyttes av bibliotekets ansatte og brukere og kun fra bibliotekets lokaler.

Mer informasjon om rettskildene og innholdet dere får tilgang til:

https://lovdata.no/tjenester/pro/innholdsoversikt

Bibliotekversjonen kan bestilles fra medio desember og gjennom hele 2020. For å bestille gratis tilgang til Lovdata Pro bibliotekversjonen, fyll ut bestillingsskjemaet:

https://lovdata.no/tjenester/pro/bestill

Under «velg antall brukere» legg inn valget «folke- og fylkesbibliotek». Under «kommentarer» legger dere inn IP-adressen som løsningen skal gå på. Denne får dere ved å henvende dere til teknisk ressurs som kan opplyse om IP-adresse på publikums-PC som skal ha tilgang til Lovdata Pro. Der hvor dere skal legge inn fakturaopplysninger må dere hake av for EHF og legge inn en fakturareferanse (f.eks «bibliotek»), men det blir ikke sendt noen faktura.

Ved spørsmål kontakt marked@lovdata.no