Lovdata Pro i bibliotekversjon

Lovdata ønsker å fremme bibliotekenes digitale tjenestetilbud gjennom å tilby Lovdata Pro til folkebibliotekene. Ved å tilby Lovdata Pro gratis i en tilpasset versjon håper Lovdata å kunne bidra til forbedret tilgang til rettskilder gjennom bibliotekene.

 

Bibliotekversjonen av Lovdata Pro inneholder de samme rettskildene som fullversjonen, men uten de personlige arbeidsverktøyene.  Bibliotekversjonen av Lovdata Pro kan benyttes av bibliotekenes ansatte og besøkende. Bibliotekversjonen er basert på IP-innlogging fra forhåndsgodkjente IP-adresser.  Det innebærer at tjenesten kun er tilgjengelig fra bibliotekets IP-område og kan kun benyttes av bibliotekets ansatte og brukere og kun fra bibliotekets lokaler.

Mer informasjon om rettskildene og innholdet dere får tilgang til: https://lovdata.no/tjenester/pro/innholdsoversikt

Bibliotekversjonen kan bestilles fra medio desember og gjennom hele 2020. For å bestille gratis tilgang til Lovdata Pro bibliotekversjonen, fyll ut bestillingsskjemaet: https://lovdata.no/tjenester/pro/bestill

Fremgangsmåte for bestilling:

  • Alle felt i bestillingsskjemaet må fylles ut. Under «velg antall brukere» skal Folke- og fylkesbibliotek benyttes.
  • Under «kommentarer» legger dere inn IP-adressen som løsningen skal gå på. Er du i tvil om hvilken IP-adresse som skal benyttes for løsningen, ta kontakt med bibliotekets tekniske ressurs.
  • Der hvor dere skal legge inn fakturaopplysninger må dere hake av for EHF og legge inn en fakturareferanse (f.eks «bibliotek»), men det blir ikke sendt noen faktura.

Ved spørsmål kontakt marked@lovdata.no