Fengselsbibliotekar vant Pådriverprisen 2020!

Norsk Bibliotekforening tildeler Pådriverprisen 2020 til Tina Malén Hansen, fengselsbibliotekar i Horten fengsel og Bastøy fengsel.

 

Vinner av Pådriverprisen 2020 Tina Malén Hansen. Foto: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

 

Tina Malén Hansen arbeider på biblioteket i Bastøy fengsel og biblioteket i Horten fengsel, som begge er underavdelinger av Horten bibliotek. På Bastøy har hun utviklet en festival, startet spillgrupper og laget kinorom. Fengselsbibliotek er ikke bibliotektypene vi hører mest om, rett og slett fordi brukerne er få i antall. Men innsatte er en viktig gruppe som trenger et godt fungerende bibliotek, kanskje særlig som et avbrekk fra monotonien i hverdagen.

Tina Malén Hansen har sørget for at fengselsbiblioteket har blitt en integrert del av driften til Horten bibliotek og fengslene. Hun har tatt begrepet «biblioteket som møteplass» inn i fengselet, og kombinerer rollene som miljøarbeider, bibliotekar og litteraturformidler. Hun er omgjengelig, trivelig og lett å snakke med, noe som er viktig for alle bibliotekansatte, men særlig for en som arbeider i et fengsel.

Pådriverprisen skal gå til en som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet. Det kan vi i juryen trygt si at Tina Malén Hansen er.

Å vinne Pådriverprisen betyr at Tina får dekket reise og opphold på Det 77. norske bibliotekmøte, hvor hun skal holde Pådriverforedraget for opptil 500 deltakere.

Årets jury har bestått av:

  • Kristin Storrusten, tidligere kommunikasjonsrådgiver hos NBF, nå forfatter og journalist i Aftenposten.
  • Ingvild Herzog, daglig leder av Norsk Forfattersentrum
  • Morten Olsen Haugen, rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek
  • Cicilie Fagerlid, postdoktor ved OsloMet