Internasjonalt arbeid motiverer

Tereza Barbosa Da Silva forteller fra IFLAs internasjonale konferanse i Athen

Jeg søkte stipendiet fordi jeg har lyst å være i et internasjonalt fagmiljø, siden jeg jobber med forskere som interesserer seg for big data og ny teknologi. Vil også lære hvordan jobbe og legge til rette for kunnskapsbasert praksis på min arbeidsplass. Jeg hadde lenge drømt om å dra på IFLA, hvordan skulle jeg gjøre det, det virket så internt. Takk for at dere i Norsk Bibliotekforening som gjorde det mulig å få innpass! Jeg er veldig motivert akkurat når det kommer til internasjonalt samarbeid, det er mye å lære av hverandre og det blir mer kreativt om vi kombinerer hvordan vi gjør ting med andres måter.

Var det noen foredrag som gjorde inntrykk?

Jeg ble veldig inspirert av min seksjons sesjon (IT-seksjonen) om Smarte byer. Blant annet var det en bibliotekar fra Accra i Ghana som snakket om bibliotekenes rolle som «forankrende institusjoner». Å tenke på bibliotekets rolle også som infrastruktur i den smarte byen, kan være en måte å bidra inn fremtidens smarte byer.

Tereza på WLIC

Bibliotekene sikrer at byen ikke bare er smart, men også klok, demokratisk og med hukommelse.

Bibliotekene har også naturlig kontakt med brukerne når det kommer til å teste ut nye ting på brukerne.

Jeg ble også veldig glad og inspirert av en kollegas seksjon CPLWP, som jobber med kompetanseutvikling på arbeidsplassen. De inviterte til coaching og jeg tok med meg tematikken at jeg syns bibliotekaryrket har fått ufortjent dårlig rykte, og det går feil vei! Hvordan skal vi brushe opp ryktet vårt!? Jeg har lest en tekst som heter «Don´t mention the L-word», bruk heller informasjonsspesialist enn bibliotekar, det lønner seg.

Hva overrasket deg mest?

Det overrasket meg hvor enkelt det er å bli kjent med folk og finne samarbeidsarenaer. Jeg ble kjent med en liten gruppe bibliotekarer fra Hellas, Norge, Finland og vi hadde mye til felles både personlig og faglig. Jeg syns også det var over alle forventninger velorganisert og storslagent når det kom til kulturelle innslag. Uken var en kulturell og faglig overdose!

Hvordan vil du oppsummere IFLA WLIC?

Jeg vil oppsummere IFLA med at jeg ble «frelst» straks jeg landet, at jeg lærte mye om hvordan organisasjonen fungerte og hvordan jeg ønsker å jobbe fremover.

Jeg gleder meg allerede nå til neste møte i Dublin.

Tereza med ny vennegjeng i Athen

Og at jeg vil jobbe med å motivere flere fra Norge til å søke midler eller dra som frivillig. Det virker også som en hyggelig måte å holde nede kostnader, samtidig som en blir kjent med folk. Jeg jobber i Oslo politidistrikt, ikke med bibliotek lenger, men med mange bibliotekrelaterte oppgaver.

Tereza Barbosa Da Silva jobber i Oslo politidistrikt og er norsk representant i IFLA Information Technology Section og medlem av Internasjonalt utvalg i Norsk Bibliotekforening.