Drømmer du om å delta på Bibliotekmøtet i Haugesund?

Biblioteksentralen og Norsk Bibliotekforening lyser ut stipend for deltakelse på Bibliotekmøtet 18.-20. mars 2020.

Vi er opptatt av å få med yngre bibliotekansatte inn i nettverk og det bibliotekpolitiske miljøet, sier leder Mariann Schjeide

og vi er veldig glade for at Biblioteksentralen raust bidrar til et felles stipend øremerket nettopp yngre bibliotekansatte.


Yngre ansatte på bibliotekene har ofte ikke mulighet til å delta på større konferanser. Enten fordi det på større bibliotek er mange om beinet og på mindre bibliotek er det dårlig med ressurser. Dette stipendet skal hjelpe til slik at noen for anledning til å delta på Bibliotekmøtet for første gang.

For å søke:

  • Du må være under 35 år
  • Du må være personlig medlem av Norsk Bibliotekforening
  • Det må være første gang du deltar på Bibliotekmøtet
  • Fortelle hvorfor du ønsker å delta på Bibliotekmøtet

Stipendet deles ut til fire enkeltpersoner og dekker deltakeravgift for hele konferansen, to overnattinger, festmiddag og reise. Reise skal gjøres så rimelig som mulig.

De som mottar stipend vil inviteres til egne møter med Biblioteksentralen og Norsk Bibliotekforening og du skal kunne rapportere fra Bibliotekmøtet i Biblioteksentralens og Norsk Bibliotekforening ulike fora.

Send inn søknad til nbf@norskbibliotekforening.no innen 1. desember 2019.