Spørreundersøkelse – Organisasjonsmøte 2019

Hvert år arrangeres Organisasjonsmøte for tillitsvalgte. For at vi skal planlegge fremtidige organisasjonsmøter på best mulig måte og legge til rette for at flest mulig deltar, trenger vi at du svarer på noen spørsmål. Det er viktig for oss å få tilbakemelding og innspill fra deg for å vurdere ev. endringer rundt rammene til Organisasjonsmøte, også fra deg som ikke deltok i år.

Frist for å svare er 6. november 2019

Det vil ta mellom 5 og 10 minutter til å svare.

Tusen takk for at du tar deg tid!

Fristen er utgått.