Mye til felles med skolebibliotekarer i Hellas

Hans-Petter Storemyr forteller fra IFLAs internasjonale konferanse i Athen.

Det er tredje gangen jeg deltar på en IFLA-konferanse etter at jeg fikk verv i en av IFLAs seksjoner. Jeg ble nominert av styret i NBF Skole og valgt inn i School Library Section på IFLA konferansen i Wroclaw i august 2017. Jeg ble valgt inn i seksjonen for fire år, fra 2017-2021. Jeg var også deltaker på IFLA-konferansen i Malaysia 2018.

Hans Petter Storemyr

Jeg søkte og fikk stipend av Norsk Bibliotekforening for å delta på IFLA-konferansen i Athen 2019. Stipendet dekket konferanseavgiften som medførte at jeg fikk mulighet til å være tilstede hele uka konferansen varer.

Var det noe som gjorde inntrykk?

Jeg er også observatør i seksjonen for Information Literacy and Reading. Det er en del forskjellige utfordringer, men også overraskende mange felles problemstillinger med andre bibliotekarer som jobber i utdanningssektoren. Ikke minst mye felles med skolebibliotekarer i vertslandet Hellas. Noe som klart kom fram på vår egen skolebibliotekkonferanse som ble holdt i forkant av IFLA konferansen.

Hellas og Norge har mange av de samme utfordringene når det gjelder kompetanse i skolebiblioteksektoren

Som by kontra distrikt og så videre. Vi diskuterte mange felles problemstillinger.

Hva overrasket deg mest?

Det som fortsetter å overaske meg er den vestlige og spesielt den amerikanske dominansen i vår seksjon. Mange av våre medlemmer jobber på ulike amerikanske universitet som forskere og har som en del av sin jobb å drive forskningsformidling på ulike arenaer rundt omkring i verden.

Hvordan vil du oppsummere IFLA WLIC?

IFLA gjør en viktig jobb for bibliotekene gjennom påvirkning mot nasjonale regjeringer, FN-systemet og ikke minst overfor egen sektor gjennom standarder, veiledninger osv. IFLA-konferansen er stedet der de ulike seksjonene eller komiteene til IFLA møtes og jobber.

Mitt inntrykk er at IFLA de siste årene har lagt inn et nytt gir

og er blitt mye mer på hugget i å utforme politikk for bibliotekene. Norske bibliotek tilhører bibliotek-overklassen. Hvis Norge ikke finner det verdt å delta her, hvem skal da delta?

I Hellas!

Min mening er at internasjonalt arbeid er viktig både for sammenlikning med bibliotekarbeid i Norge og ikke minst internasjonalt nettverk innenfor bibliotek i utdanningssektoren.

Hans Petter Storemyr er skolebibliotekar ved St.Olav videregående skole i Fredrikstad. Han er også styremedlem og medlemsansvarlig i NBF Skole og norsk representant i IFLA School Library Section.