Mest gammelt nytt i statsbudsjettet

Ikke statens ansvar å satse økonomisk på bibliotekene.

Kulturdepartementet viser i statsbudsjettet for 2020 til den nye nasjonale bibliotekstrategien. Nasjonalbiblioteket er statens utviklingsorgan og skal bidra til en god utvikling av bibliotekene, men det er likevel kommunene som er ansvarlig for folkebibliotekene og strategien skal inspirere kommunene til egen satsing. Likeledes er det kommunene og regionene som eier skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek eies av universitet og høgskoler. Det er med andre ord noen andres ansvar å satse økonomisk på bibliotekene.

For som bibliotekstrategien allerede varslet, kommer det ikke ytterligere midler til Nasjonalbibliotekets arbeidet med strategien. Norsk Bibliotekforeningen mener det er synd at ingen har kommet på bedre tanker i statsbudsjettet.

Nasjonalbiblioteket får ekstra midler til 70 nye arbeidsplasser i Mo i Rana som skal utvide kapasiteten på digitalisering og formidling av kulturarvsmateriale og gjelder samlingene i Nasjonalbiblioteket som ennå ikke er digitalisert. Satsingen i Mo i Rana omfatter også digitalisering av foto, film og lydopptak. For å formidle det digitale materialet ute i bibliotekene, ønsker Norsk Bibliotekforening at Kulturdepartementet også vil satse på kompetanseutvikling i bibliotekene.

Norsk Filminstitutt får mer midler til å utviking, produksjon og formidling av film og spill. I følge bibliotekstrategien skal bibliotek løftes fram som sentrale for formidling og spredning av norske dataspill. Det er bra!

Det er også gledelig at departementet viser hvordan bibliotekene er viktige bidragsytere til FNs bærekraftmål og hvordan bibliotekene har et godt utgangspunkt til å jobbe aktivt med disse målene.

Heller ikke Kunnskapsdepartementet sier noe annet enn tidligere. Skolebibliotek som siden 2018 har fått bevilget 14,2 mill. kr i prosjektmidler til å utvikle skolebibliotek videreføres også neste år. Midlene kan gå til personalressurser eller kompetanseutvikling og fordeles av Utdanningsdirektoratet.