En styrket tro på arbeidet mitt

Ingvild Holen forteller fra IFLAs internasjonale konferanse i Athen.

Jeg søkte Norsk Bibliotekforenings stipend fordi jeg benytter alle sjanser for faglig påfyll. Samtidig var jeg nysgjerrig på både IFLA og WLIC. Jeg tenkte dessuten at konferansetittelen «Libraries: dialogue for change» var spennende i forhold til den nylig avsluttete bacheloroppgaven min om danning i skolebiblioteket. Kanskje kunne jeg få påfyll og inspirasjon for å gjøre biblioteket enda mer relevant og aktuelt på egen skole?

Ingvild Holen og Lars Egeland på Cultural Evening

Var det noen foredrag som gjorde inntrykk?

En rød tråd i mitt IFLA ble «bærekraft», et tema som gikk igjen i mange sesjoner. Fra talerstolene ble det delt mange spennende ideer og eksempler på miljøvennlig bibliotekdrift. Noen snakket også om grønt endringsarbeid blant ansatte, og en modig stemme belyste karbonavtrykket vi avsetter når vi drar på bibliotekkonferanse. Men bærekraft handler også om mye mer.

Hvordan kan bibliotekene ta initiativ og bidra til FNs bærekraftmål for 2030?

For å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringer, må folk få tilgang til informasjon. I tillegg trenger de å kunne håndtere denne informasjonen på en klok måte. Både leseferdigheter og kritisk vurderingsevne er en forutsetning. Biblioteket er en del av løsningen! Dette budskapet traff meg umiddelbart: Mitt skolebibliotek kan faktisk gjøre en liten forskjell.

I tillegg satte jeg stor pris på mulighetene til å plukke konkrete tips til eget bibliotek. Det fant jeg på Poster Sessions, en slags gigantisk «torghandel» hvor jeg lærte om alt fra seksualundervisning i franske skolebibliotek til amerikansk ediathon på Wikipedia. Lightening Talks var også inspirerende. Der snakket folk i 3-5 minutter om noe de hadde fått til bra, som f.eks. arbeid med falske nyheter i Singapore og leselyst på Instagram i Danmark.

Hva overrasket deg mest?

Mange sesjoner på konferansen ble brukt til internt utviklingsarbeid i organisasjonen. Dette overrasket meg, men det ga meg samtidig en mulighet til å lære litt om hvordan IFLA virker på innsiden.

Det er en vesteuropeisk og amerikansk overrepresentasjon blant foredragsholdere og deltakere. Jeg ble litt overrasket over at kun enkelte land fra Afrika, Asia og Sør-Amerika markerte seg. Det må være en stor utfordring for IFLA å ivareta alle medlemmene når forutsetningene og de økonomiske rammene er så ulike.

Hvordan vil du oppsummere IFLA WLIC?

Det viktigste jeg tok med hjem var nok en styrket tro på arbeidet mitt. Biblioteket skal være en motor i lokalt endringsarbeid innenfor områder som literacy, informasjonskompetanse og folkeopplysning.

Samtidig ga konferansen meg følelsen av å tilhøre et vesentlig, profesjonelt fellesskap.

Jeg møtte mange kloke kolleger som snakket varmt om hva bibliotek betyr for framtida. Jeg har også fått et lite nettverk i den store IFLA-familien, som jeg kan bruke neste gang jeg trenger respons på en ide eller hjelp til å løse et problem.

Ingvild Holen er skolebibliotekar ved Elverum videregående skole.