Horten bibliotek: Det er mye folkehelsearbeid i et bibliotek

Tekst: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, spesialbibliotekar, Horten bibliotek.

For noen år siden gjennomgikk bibliotekrommet vårt store endringer, men ungdomsavdelingen ved Horten bibliotek ble stående igjen med et par hyller og ingenting annet. Så kom det en henvendelse som kom til å endre mye.

 

Ungdommene ansatt ved Horten bibliotek, Katja Halvorsen og Simen Holtan, sammen med bibliotekarene Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Aase Berit Antonsen. Foto: Pernilla Hjerman.

Fylkesbiblioteket ringer på

Horten bibliotek og Sandefjord bibliotek ble kontaktet av fylkesbiblioteket med et spørsmål om vi ønsket å være med på et samarbeidsprosjekt. Det skulle være et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket, Seksjon Folkehelse, folkehelsekoordinatoren i Horten og Sandefjord, og Horten og Sandefjord bibliotek. Målet var å lage en plass for ungdommen hvor de kunne slippe unna presset som møtte dem andre steder, og slik ble Prosjekt Pusterom født. Vi ansatte to ungdommer, og ved hjelp av en dem og en interiørarkitekt skapte vi et ungdomsområde og et tilbud tilpasset målgruppa. Ved siden av å skape en fysisk plass for ungdommen hadde vi som mål å finne andre som jobbet med ungdom i kommunen og få til samarbeid.

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen blir overrakt Bibliotekprisen for Vestfold 2018 av Inger Sofie Frog Austnes. I juryens begrunnelse het det blant annet at han er en «ildsjel i bibliotekmiljøet, er uredd, og utradisjonell, har stort pågangsmot og samarbeider med nye aktører for å nå stadig flere mål». Foto: David Øhre Andersen.

Mye mer enn et sted med bøker

I Horten oppdaget vi raskt at selv om biblioteket var godt kjent i lokalsamfunnet, så var det likevel få som tenkte på oss når det gjaldt andre ting enn bøker. Vi kontaktet andre som jobbet med unge, og fortalte dem om prosjektet. Dette var starten på at flere fikk øynene opp for hvilken jobb biblioteket gjorde som møteplass, at for mange ungdom var biblioteket blitt det stedet de kunne gå sammen med venner uten å føle seg presset til å måtte kjøpe noe eller prestere noe. Plutselig fikk vi vite at politiet hadde ordnet seg lånekort for å kunne møte ungdommer i en trygg og stressfri arena, og flere andre som jobbet med ungdom så også fordelen med å kunne møtes hos oss. Prosjektet var med på å vise administrasjon og politikere i Horten at et bibliotek var så mye mer enn et sted å låne bøker.

Plutselig fikk vi vite at politiet hadde ordnet seg lånekort for å kunne møte ungdommer i en trygg og stressfri arena, og flere andre som jobbet med ungdom så også fordelen med å kunne møtes hos oss.

Vi spiller videre

Prosjekt Pusterom var så vidt over da vi ble kontaktet av Seksjon for Folkehelse i Vestfold. Horten kommune skulle søke om å bli med i Program for folkehelse og de mente at biblioteket absolutt burde være en del av dette. Resultatet var at da kommunen søkte om midler til to prosjekter, ledet biblioteket det ene, “Spill for helsa” (eller bare Spillprosjektet som det mest blir kalt). Arbeidsgruppen består nå av en bibliotekar, en lærer, assisterende leder ved en barnehage, en helsesykepleier, leder for Kulturhuset 37 og folkehelsekoordinator i Horten, og sammen har vi et mål om å bruke spill som et helsefremmende verktøy.

En viktig ting vi har lært oss gjennom de siste årene, er at bibliotek kan være en viktig del av folkehelsearbeidet. Og likevel føles det som at vi bare er i startgropen, og fremtiden er virkelig spennende.

Artikkelen står også på trykk på medlemssidene fra Norsk Bibliotekforening i Bok og Bibliotek 3-2019