Vil du bli en del av Norsk Bibliotekforenings studentutvalg?

Norsk Bibliotekforening er en uavhengig interesseorganisasjon for alle bibliotekinteresserte. Her kan du lese mer om oss.

Norsk Bibliotekforening søker etter bibliotekstudenter ved OsloMet for å opprette et studentutvalg. Som medlem av studentutvalget vil du få spennende arbeidsoppgaver og mulighet til å bli enda bedre kjent med bransjen du etter hvert skal inn i.

Som medlem i NBFs studentutvalg får du:

 • Arbeide med bibliotekpolitikk
 • Unik mulighet til å knytte kontakter og få et stort nettverk innen biblioteksektoren
 • Organisasjonserfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid (f.eks. i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag)
 • God erfaring å ha på CV
 • Delta som observatør på våre hovedstyremøter og få innblikk i alt NBF holder på med
 • Mulighet til å skrive artikler på våre medlemssider i Bok og Bibliotek og på nettsiden vår, og mulighet til å jobbe med våre sosiale medier
 • Gratis medlemskap i NBF så lenge du sitter i studentutvalget. Det vil si at du kan benytte deg av alle våre medlemsfordeler
 • Sluttattest fra oss

Dine arbeidsoppgaver:

 • Arrangere stand sammen med sekretariatet ved studiestart på OsloMet
 • Være kontaktperson for NBF sitt sekretariat og videreformidle informasjon om aktuelle arrangementer som NBF kan bidra til ved ditt studiested
 • Arrangere stand eller arrangement i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag
 • Skrive små eller større saker som kan publiseres i ulike kanaler
 • Delta på utvalgsmøter to ganger i semesteret

Dette er en unik mulighet for å kunne engasjere deg i et viktig arbeid under studietiden! Vervet er ulønnet, men vi stiller med mat og drikke på møter.

Hvordan søker du?

Bli en av oss! Send en kortfattet søknad innen 20. mai til ce@norskbibliotekforening.no. Søknaden bør inneholde litt om deg selv og hvorfor du vil bli medlem i studentutvalget. Det er fint om du også oppgir hvilket studieår du er i og hvilke temaer/områder innen bibliotekfeltet som interesser deg mest.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Cecilia Elsen på e-post: ce@norskbibliotekforening.no eller på telefon: 462 31 685.