Hets, hat og krenkelser – Bibliotekprogrammet under Norsk Litteraturfestival

Av Cecilia Elsen, rådgiver i Norsk Bibliotekforening

Bibliotekprogrammet er en fast del av festivalprogrammet, og arrangeres for niende gang i år. Bibliotekseminaret og bibliotekdebatten om ytringsfrihet under Norsk Litteraturfestival ble arrangert av Norsk Bibliotekforenings Utvalg for ytringsfrihet og demokrati og Oppland fylkesbibliotek.

Vidar Kvalshaug ledet debatten «Hets, hat og krenkelser» på Lillehammer Kunstmuseum. I panelet satt Ingeborg Senneset, Kjersti Thorbjørnsrud og Kjetil Rolness. Foto: Norsk Bibliotekforening

Folkebibliotek som verktøy for ytringsfrihet

Bibliotekprogrammet på Litteraturfestivalen begynte med en workshop med tema «Hvordan sikre ytringsfrihet for alle på biblioteket?» Anne Kristin Undlien, leder for NBFs ytringsfrihetsutvalg og biblioteksjef i Kristiansand, innledet workshopen med noen prinsipielle vurderinger. Hun understrekte for eksempel at Grunnlovens §100 om ytringsfrihet er ganske lik biblioteklovens formålsparagraf. – Folkebibliotek er et verktøy for å oppfylle Grunnlovens §100, sa hun. Hun påpekte videre at vi må tørre å ha kontroversielle debatter på bibliotek, og at det er viktig at ulike stemmer slipper til, særlig de som sjelden blir hørt.

En annen problemstilling som ble tatt opp, og som har vært aktuell i det siste, er nøytralitet. Bibliotekansatte følger etiske retningslinjer som går mye på nøytralitet, men kan vi virkelig være nøytrale? I praksis er dette utfordrende.  

Utfordring og refleksjon

Workshopen delte deltakerne inn i grupper, og hver gruppe fikk ulike caser å diskutere. Ulike synspunkter kom frem, slik det skal være når man snakker om debatt og ytringsfrihet. Det kan være utfordrende å jobbe på bibliotek, og det er viktig å vite hva regelverket sier og at vi reflekterer rundt vår rolle som bibliotekar. Deltakerne var engasjert og delte egne erfaringer med hele gruppen. Flere fortalte også om utfordringer knyttet til ytringsfrihet de har møtt i deres jobb, de valgene de har tatt og om det lyktes.

Gruppearbeid under workshopen om ytringsfrihet. Foto: Oppland fylkesbibliotek

Bibliotekarer driver sniksensur

Bibliotekene skal ikke drive sensur, men det kom frem at mange driver sniksensur. – I Norge liker vi å tenke at vi er mot sensur, og det er lett å ta det standpunktet. Men det er mange måter å drive sensur på i jobben vår som bibliotekarer. Det er det jeg kaller for sniksensur, fortalte Siri Haga Torgersen.

Under workshopen fortalte Siri at hun hadde spurt et bibliotek hvorfor de ikke stilte ut en bestemt bok, og forklaringen var at den «var i katalogisering». Det visste seg at boken hadde vært «i katalogisering» i et halvt år. Andre deltakere fortalte om eksempler der bøker settes høyt på hylla for å være utilgjengelige for barn.

«Vi må tørre å mene noe»

sa en av deltakerne. Det er viktig at hvert enkelt bibliotek tar inn debatter som er aktuelle for lokalsamfunnet og presenterer ulike syn. Anne Kristin Undlien avsluttet workshopen med å påpeke at det finnes ikke en fasit, men at vi må forsøke å takle utfordringer.

Er ytringsfriheten under press?

Fullt hus under debatten “Hets, hat og krenkelser” som avsluttet dagens bibliotekprogram. I panelet satt Ingeborg Senneset (journalist, forfatter og styremedlem i Norsk PEN), Kjersti Thorbjørnsrud (forsker ved Institutt for samfunnsforskning) og Kjetil Rolness (sosiolog, skribent, samfunnsdebattant og artist). Sumaya Jirde Ali skulle også delta, men måtte dessverre avlyse pga. sikkerhetsmessige årsaker.

Diskusjonen fortsetter etter debatten. Fra venstre: Camilla Sørbye (Utvalg for ytringsfrihet og demokrati), Ann Berit Hulthin (generalsekretær i NBF) og Siri Haga Torgersen (Utvalg for ytringsfrihet og demokrati). Foto: Norsk Bibliotekforening

Ingeborg Senneset mente at man kan si hva som helst, men ikke hvordan som helst. Så stilte Kvaldshaug spørsmålet: Hva kan en lærer mene? Der også handler det om rolleforståelse. En lærer kan ikke skrive noe som er i strid med sin rolle som lærer. Noen tenker ikke på konsekvenser det kan få å uttrykke seg på sosiale medier. Men de fleste er veldig forsiktige med å uttale seg, og det gjør at vi mister fornuftige stemmer med mye innsikt, påpekte Thorbjørnsrud. – Vi skal være mer bekymret for dem som ikke deltar enn dem som deltar på en klønete måte, la Senneset til. Hun mente også at ytringsfrihet ligger godt an i Norge sammenlignet med mange andre land.

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

Utvalget vårt har hatt ansvar for å samarbeide med Oppland fylkesbibliotek om bibliotekprogrammet under litteraturfestivalen. Utvalget samarbeider mye med NBFs spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester FlerKult og med Norsk PEN om tilbud, tjenester og informasjon til flyktninger og asylsøkere. – Det er et demokratisk problem hvis noen ikke får delta i samfunnsdebatten eller ikke får vite om rettighetene sine på grunn av språkbarriere, og dette har med ytringsfrihet å gjøre, fortalte Undlien som leder utvalget.

Anne Kristin Undlien, Siri Haga Torgersen og Camilla Sørbye sitter i Norsk Bibliotekforenings Utvalg for ytringsfrihet og demokrati. Foto: Norsk Bibliotekforening

Undlien fortalte videre at ytringsfrihet alltid er tilstede i jobben som bibliotekar. – Ytringsfrihet handler om veldig mye, f.eks. om noe så praktisk som bokvalget, hva vi kjøper inn og hva vi velger å promotere. – Det ligger en stor makt i det å velge ut bøkene vi skal ha i samlingen vår. Allerede der ligger en begrensing for hvilke ytringer som skal komme til syne, la Siri Haga Torgersen til.

Bibliotekarer tar valg i hverdagen, men kanskje ubevisst. Katalogisering, formidling og plassering av medier er en måte å utøve makt på av bibliotekarer, mente Siri Haga Torgersen. De valgene er avgjørende for hva som blir synlig og hva som ikke blir synlig.

Biblioteket skal være et sted for lokalsamfunnet, som representerer ulike grupper og ulike meninger. Mange av oss vil være enige med andre fordi det føles trygt, men som Rolness påpekte, er det viktig å kunne tåle polemikk og motbør. – Det blir kjedelig om det aldri skjer noe sprell på biblioteket. Ikke bare det, da gjør vi ikke jobben vår om vi ikke uttrykker det allsidige som vi egentlig skal representere, påpekte Undlien.

Vi takker Ytringsfrihetsutvalget vårt og Oppland fylkesbibliotek for den strålende innsatsen de har gjort!

NBFs Utvalg for ytringsfrihet og demokrati
Rådgivende organ i spørsmål om gratisprinsippet, integrering, tilgang til informasjon og kunnskap. Utvalget skal følge med i den aktuelle samfunnsdebatten om ytringsfrihet og demokrati, både nasjonalt og internasjonalt.

Leder: Anne Kristin Undlien, biblioteksjef, Kristiansand folkebibliotek
Mari Eeg, seksjonsleder, Deichman
Camilla Sørbye, rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek
Siri Haga Torgersen, avdelingsleder Kulturavdelingen, Tønsberg og Færder bibliotek