Intervju med Geir Jørgen Bekkevold

Geir Jørgen Bekkevold er stortingsrepresentant for KrF. Han satt i juryen for Årets bibliotek 2017 og er varamedlem i Norsk Bibliotekforenings hovedstyret.

 

Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Gunnhild Sørås

 

Du satt i juryen for Årets bibliotek i fjor og du er varamedlem i hovedstyret. Hvorfor er du opptatt av bibliotek?

Bibliotekene er en fantastisk arena for å styrke lesegleden, spesielt for barn og unge, og viktig for å gjøre tilgjengelig litteraturskattene for hele befolkningen. Noe av det aller flotteste med bibliotekene er nettopp at de er åpen for alle, og sånn sett utgjør en møteplass mellom ulike generasjoner og grupper som deler kjærligheten til bøker.

Hvorfor ville du sitte i styret i Norsk Bibliotekforening?

Jeg synes det var en veldig fin mulighet til å få bidra til at bibliotekene fortsatt skal ha en viktig rolle i samfunnet vårt, både på institusjoner og i lokalsamfunn. Samtidig er det veldig fint for meg som kulturpolitiker å kunne ha en arena der jeg kan drøfte saker med de som «har skoa på».

Hvilke biblioteksaker mener du er viktigst?

Som familiepolitisk talsmann for KrF har jeg en «yrkesskade» som gjør at jeg ser de fleste saker gjennom barne- og familieperspektivet. Derfor er jeg glad for at skolebibliotekene har fått midler til å styrke arbeidet med å stimulere barn og unge til å lese mer. Ellers ser jeg også mulighetene bibliotekene har til å samarbeide mer på tvers og med aktører i frivilligheten, for å kunne gi et enda bedre tilbud og bidra ytterligere til språkopplæring, integrering og dialogarbeid. Jeg er også opptatt av bibliotekenes mulighet til å legge til rette for det offentlige ordskiftet og er veldig glad for de initiativ bibliotekene tar for å være arena for ulike samfunnsdebatter.

Norsk Bibliotekforening er meget bevisst på å fremme bibliotekene som mer enn et oppholdssted for bøker.

Hva er realistisk å få til?

Her er mange gode tiltak allerede iverksatt, og jeg opplever at Norsk Bibliotekforening er meget bevisst på å fremme bibliotekene som mer enn et oppholdssted for bøker. Nettopp når flere blir oppmerksom på hvilke muligheter for fellesskapet som ligger i bibliotekene

som samlingssted og møteplass, kan det også bli mulig å få til nye satsinger og styrking av bibliotekets virksomhet. Her må det gjøres et arbeid både på nasjonalt og kommunalt nivå, både av oss folkevalgte og av bibliotekenes støttespillere og brukere.

Hvordan kan du jobbe med biblioteksaker på Stortinget?

Vi er jo nå så heldig at vi har en kulturminister som har et uttalt engasjement for bibliotekene. Vår jobb i Stortinget blir å sørge for at dette engasjementet materialiserer seg i konkrete satsinger!

Hva er utfordringene du kan møte på Stortinget?

Alt handler om prioriteringer. Derfor blir utfordringen jeg- og også Norsk Bibliotekforening for så vidt, møter på, er at det alltid er mange gode saker som ønsker seg styrkede bevilgninger og oppmerksomhet. Men jeg mener det er tid for en fornyet satsing på bibliotekene våre, fordi vi må sikre at nye generasjoner får gleden av å erfare det skattkammeret som bibliotekene våre er, og som representerer den siste kulturarenaen som er åpen og gratis for alle.