Evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

Ikke alle målsettingene i Nasjonal bibliotekstrategi ble innfridd, men prosjektutvikling med arena- og utviklingsmidler har man lykkes med. Folkebibliotekstatistikken for 2017 viser 24 mill.  besøkende i norske folkebibliotek og nesten 50 000 arrangement. Undersøkelsen i forbindelse med evalueringen av Nasjonal bibliotekstrategi sier at 54% av befolkningen har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. Aldri har det vært målt høyere tall.

Dame og ung gutt foran bokhylle på bibliotek
Foto: Tyler Olson/Scanstockphoto.com

 

Ny bibliotekstrategi er på gang og Kulturdepartementet skal lede arbeidet. Norsk Bibliotekforening deltar i referansegruppe til arbeidet.

Aktuelle lenker

Arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

Evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018