Møte med Opplæringslovutvalget

Aksjon skolebibliotek hadde møte med leder av Opplæringslovutvalget Jon Christian Nordrum og seniorrådgiver Gro Hexeberg Dahl 12. februar. Flott møte hvor vi snakket om skolebibliotek og utvalgets arbeid. Utvalget leverer en NOU til Kunnskapsdepertementet 1. desember 2019: NOU-rapporten vil danne grunnlag for ny lov og kommer på høring. Se også utvalget egen nettside: www.opplaringslovutvalget.no

Vibeke Røgler (Foreningen !les), Ann Berit Hulthin (NBF), Mari Moen Holsve (NBU), Jon Christian Nordrum (Opplæringslovutvalget), Gro Hexeberg Dahl (Opplæringslovutvalget) og Eva Rekve (Leser søker bok).